7 žodžiai – simboliai mistiniam gyvenimui

Pradėkite savo mistinę kelionę jau nuo šio Advento!

7 Žodžiai, kylantys iš Senojo Testamento pranašysčių atvers duris į mistinį pasaulį, kuriame veikia Kūrėjas. 7 žodžiai – 7 simboliai per 4 Advento savaites kryptingai ves dalyvius į tikėjimo gelmę.

Šie simboliai leis pamatyti Jo artumą ne tik Šventajame Rašte, bet ir atpažinti Jo prisilietimus savo gyvenime. 7 Žodžiai, kurie atspindi skirtingus Dievo vardus, nauja šviesa nušvies šv. Kalėdų esmę.

Šiai mistinei kelionei pasitelksime paskutiniąją Advento savaitę Liturgijoje naudojamus septynis priegiesmius, kurie ir atskleidžia ypatinguosius Žodžius – Dievo vardus. Neabejojame, kad tai bus naujo, įkvepiančio požiūrio pradžia, leidžiančia naujai įžengti ir į artėjančius naujus 2022 metus.

„7 žodžiai – simboliai mistiniam gyvenimui“  – tai nuotolinio mokymo programa. Neilgos video paskaitos, asmeninės užduotys, pasidalijimai nuotolinių prisijungimų pagalba, kad lengviau įžengtume į liturginį mistinį Katalikų Bažnyčios gyvenimą pasitelksime Bibliją, paveikslus ir grigališkąjį choralą.

Kurso trukmė: 4 studijų savaitės.

Pradžia: 2021 m. lapkričio 26 d. Tą dieną užsiregistravę ir dalyvio mokestį sumokėję dalyviai gaus slaptažodžius ir GTI tinklalapyje galės peržiūrėti pirmąją paskaitą.

Nuotoliniai susitikimai zoom platformoje vyks: lapkričio 30, gruodžio 7,  14, 21 d. 18,00 – 19,30 val.

Dalyvio įnašas: 40 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Spausti čia: Registracija

Nuotolinę programą veda: Vaidilė Šumskienė

Vaidilė Šumskienė yra įgyjusi Informacijos ir komunikacijos magistro (2001) ir Pastoracinės teologijos magirstro (2004) laipsnius Vytauto Didžiojo universitete, taip pat turi andragogo (suaugusiųjų pedagogo) praktiko kompetenciją. Gyvenimo ir tikėjimo institute dirba nuo 2002 m., veda keletą Šventojo Rašto programų, bendradarbiauja rekolekcijose, Nesmurtinio bendravimo seminaruose.

Iš dalyvių atsiliepimų:

Kursas labai praturtino mano Advento laikotarpį, padėjo įsigilinti ir įsiklausyti į tai, kas anksčiau liturginiuose tekstuose likdavo nepastebėta. Buvo labai įdomu išgirsti ne tik kursų dėstytojos, bet ir kitų dalyvių samprotavimus. Tai buvo tiesiog puiki proga pabendrauti su neabejingais Dievo žodžiui žmonėmis.

Labai smagu buvo sužinoti aiškiau Jėzaus giminę, protėvius ir užsidegė noras toliau domėtis ir kitaip pažvelgti į Senąjį Testamentą. Net įdomu dabar skaityti Senąjį Testamentą. Labai džiaugiuosi.

Viršijo lūkesčius, nes buvau supažindinta ne tik su tekstais, bet ir su Advento simbolika, meno kūriniais, muzika.

Padėjo pasirengti Šv Kūčioms ir Šv Kalėdoms, įsigilinti į šūksnius, pajusti Dievo artumą, „grimzti“ gilyn į Dievo pažinimo kelionę.

Data

2021-11-30

Laikas

6:00 pm - 7:00 pm
Kategorija