Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui!

Tai nuotolinio mokymo programa. Neilgos video paskaitos, asmeninės užduotys, pasidalijimai nuotolinių prisijungimų pagalba – visa tai padės stabtelėti kasdienybėje, įsigilinti į titulus, Advento liturgijoje taikomus laukiamam Kristui, padės pasiruošti artėjančioms šv. Kalėdų šventėms.

Advento liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių…

Kurso metu panirsime į Išganytojo laukimą kartu su Bažnyčios liturgija, klausysimės tuo metu giedamų giesmių, melsimės kreipdamiesi į Kristų ypatingais titulais, savo įžvalgomis pasidalysime bendroje grupėje. Nauja medžiaga bus įkeliama kiekvieną pirmadienį, o ketvirtadienį 18 val. bus nuotolinis susitikimas per zoom platformą.

Kurso trukmė: 4 studijų savaitės.

Pradžia: 2020 m. lapkričio 30 d.

Nuotoliniai susitikimai zoom platformoje vyks: gruodžio 3, 10, 17 ir 23 d. 18,00 – 19,30 val.

Dalyvio įnašas: 20 Eur.

Nuotolinę programą moderuoja: Vaidilė Šumskienė

Išankstinė registracija būtina. Registracija

Data

2020-12-01

Laikas

6:00 pm - 7:00 pm
Kategorija