2018-07-23

Kiekvienas pakirkštytasis yra kviečiamas sekti Kristų. Deja, vos tik pradėję eiti pagal savo Mokytoją, dažnai susiduriame su tikrove, kad ši užduotis, nepaisant noro ir apsisprendimo, pernelyg sunki...

Jėzus, suprasdamas mūsų žmogiškąjį trapumą ir užbėgdamas į priekį...

2018-08-19

Dvasinė kova už naują gyvenimą, prieš nedorybes, kurios veda žmogų į pražūtį. Skaitydami kasdienes naujienas, dejuojame, nervinamės ir piktinamės: kiek daug blogio pasaulyje, ir kaip sunkiai pasiekiamas tas „gėris“, kurį visi žada. O ir „pasiektas“ jis ne visada...

2018-09-05

Seminare susipažinsime su katalikų Bažnyčios vyriausiojo hierarcho – Šventojo Tėvo – institucija, ką ji reiškia Bažnyčiai ir pasauliui, klausime kur prasideda ir kur baigiasi popiežiaus autoritetas. Domėsimės popiežiaus Pranciškaus - Jorge Mario Bergoglio...

2018-09-27

Tai Dvasinės pratybos, skirtos dvasiniams palydėtojams /-oms, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims. Dvasines pratybas ves kun. Wendelin Kőster SJ iš Vokietijos. 1995 – 2008 m. tėvas Kőster SJ dirbo centrinės Europos asistencijoje Romoje. Nuo 2009 iki 2015 m. buvo šv...

2018-10-04

Seminaras skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris...