2019-01-22

Niekas nepaneigs, kad kokybiškas bendravimas su savimi ir kitu teikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės pojūtį, skatina tobulėti. Deja, geri bendravimo įgūdžiai mums nėra įgimti. Kaip ir daug ko bendrauti mokomės... Iš pradžių šeimoje, o...

2019-01-23

Šie maldos vakarai - ekumeniniai, skiriami maldos už krikščionių vienybę savaitei.

Bažnyčia kviečia kiekvieną krikščionį dažnai skaityti Šventąjį Raštą, kad geriau pažintume Viešpatį Jėzų.

Šventasis...

2019-01-24
  • Ką reiškia būti dvasingu?
  • Kodėl krikščioniškasis dvasingumas turi tiek daug spalvų? Kas tai nulėmė?
  • Ar visi šventieji tik kunigai ir vienuoliai?

Krikščioniškojo dvasingumo istorija...

2019-02-07

Seminaras skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris...

2019-02-17

 

Laiko patikrinta Dykumos tėvų ir motinų išmintis turi galią atskleisti krikščioniškų idealų grožį ir prasmę, suteikti jėgų naujam atgaivintam gyvenimui...

Maldai skirtus Šventojo Rašto tekstus papildys Dykumos...