Temos

1 seminaras

Vertybių sampratos įvairialypiškumas

Vertybės darančios įtaką asmens dorovei

Reflektyvus mokymas/-asis.

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma

2 refleksijos diena

Refleksija ir profesinis tobulėjimas

Konstruktyvi ir nekonstruktyvi refleksija

Probleminių situacijų sprendimas taikant refleksijos metodą

3 seminatras

Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelis

Vertybinių nuostatų įsisąmoninimas ir jo svarba

Mokytojo asmenybės ypatumai ir vaidmuo ugdymo procese

4 refleksijos diena

Asmeninė refleksija

Refleksija, kaip prasmingo gyvenimo paieškos metodas

Profesinės veiklos refleksija grupėje

5 seminaras

Pedagoginiai principai ir vertybės Biblijoje

Kaip vertybinės nuostatos tampa charakterio dalimi

Perdegimas – išsekimas

Refleksija naudojant paveldą

6 refleksijos diena

Tarp realybės ir idealo: kokios pedagogikos mums reikia

Grupės refleksija apie elegesio normas ir žmogiškumo puoselėjimą

Asmeninė refleksija

Mokymo (-osi) metodai ir jų reikšmė