Kurso temos

1.      Vardo reikšmė Senajame Testamente. Dievo vardai.

2.      Dievas, veikiantis istorijoje.

3.      Šventojo Rašto autorystė ir įraštinimo raida.

4.      Penkiaknygė – Senojo Testamento branduolys.

5.      Išėjimas ir Pascha.

6.      Išėjimas ir Sandora.

7.      Pradžios knyga: sukūrimo pasakojimai.

8.      Pradžios knyga: nuopuolis ir blogio plitimas.

9.      Pradžios knyga: Abraomas – tikėjimo tėvas.

10.  Pranašiška tarnystė: kritika ir įkvėpimas naujam gyvenimui.

11.  Psalmės: iš mirties į gyvenimą.