EKSTRAORDINARINIŲ ŠV. KOMUNIJOS DALYTOJŲ UGDYMO PROGRAMA

„Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus paduota kaip Viatikas.“  Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1392

 

Šalia pašventintųjų kunigų yra pasauliečių, kurie padeda parapijoje kaip ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai, esant poreikiui, gali padėti dalinti Komuniją Šv. Mišių metu  arba   klebono įgalioti neša Eucharistiją ligos ir negalios prispaustiems tikintiesiems į namus.  Taip tie, kurie negali fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę, dalinantis Šv. Komunija. Ši tarnystė liudija Bažnyčios rūpestį, jog Šv. Komunija taptų lengviau prieinama sergantiems žmonėms.

 

Programos temos:

·         Eucharistijos svarba.

·         Ekstraordinarinio Šv. Komunijos dalytojo tarnystės prasmė ir istorija.

·         Šv. Komunijos  dalinimas Šv. Mišių metu liturginiai ir praktiniai aspektai.

·         Šv. Komunijos  nešimas ligoniams liturginiai ir praktiniai aspektai.

·         Ligonis, kančia ir Kristus.  Tarnystė ligoniams ir gailestingumas.

 

Ši programa vykdoma bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupija, tad kviečiame tik šios vyskupijos tikinčiuosius, norinčius įsijungti į ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų tarnystę.

Parapijos klebono rekomendacija būtina. Ją dalyvis turi atsinešti į pirmąjį susitikimą arba skenuotą atsiųsti el. paštu gtinstitutas@gmail.com

 

Laikas: 2019 m. spalio 30 d., trečiadienį, 18.00-20.30 val. ir lapkričio 9 d. šeštadienį, 10,00-17,00 val.

Vieta: Perkūno namas, Aleksoto g. 6, Kaune.

 

Programa veda: kun. dr. Artūras Kazlauskas

Dalyvio įnašas: 25 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Registracija

 

Data: 
Trečiadienis, Spalis 30, 2019