Seminaras – maldos ir susikaupimo diena „Troškimų galia“

Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis. Ko aš trokštu?  Ką man reiškia troškimas? Ar tikrai jis toks gyvybiškai man svarbus? Kartais sakome: „nežinau, ko noriu...“; „nėra noro gyventi“; „noriu, bet negaliu turėti“. Neįvardinti ir neįgyvendinti  troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Kita vertus, begalinis troškimų tenkinimas veda į savanaudiškumą, netinkamus santykius su savimi ir kitais.

Seminaras – maldos ir susikaupimo diena „Troškimų galia“ padeda suderinti širdyje pulsuojančias svajones, viltis, prasiveržiančius poreikius, pažvelgti į savo troškimus, juos įsivardinti ir atrasti kelią juos pasiekti. Tai suteikia vidinės šviesos santykiams su savimi ir su kitais, stiprina pasitikėjimą Dievu ir savimi. Gyvenimo kasdienybė nušvinta viltimi ir džiaugsmu.

Aptarsime šias temas:
- Troškimų medis auga; 
- Pasakos motyvas – kaip troškimų atspindys;
- Asmenybės socialiniai vaidmenys ir troškimai;
- Santykiai su savimi ir kitais – kaip „duodančių“ ir „imančių“ troškimų rezultatas;
- Baimės – troškimų priešai;
- Troškimai- kaip pagalba atpažinti savo veiklos galimybes;
- Ar troškimai kada nors baigiasi...?

Maldos metu ir po jos:
- Jus žvelgsite į savo troškimus ir geriau pažinsite save;
- pagerinsite santykius su kitais;
- atrasite troškimų ir asmeninių vertybių ryšį;
- išsiaiškinsite troškimų prioritetus ir pajausite laisvę rinktis;
- atrasite giliausią troškimą savyje ir galimybes jį pasiekti.

Dalyvių atsiliepimai:
„Supratau, kaip svarbu ir naudinga analizuoti savo troškimus; nugalėjau baimę juos išsakyti.“
„Užduotys paskatino giliau pažinti savo troškimus, supratau, kad tai kelias į vidinę harmoniją.“
„Atradau konkrečius kelius troškimams pasiekti, supratau svarbių dalykų apie save ir kitus“.

 

Laikas
2016 m. lapkričio 18-19  d. Išankstinė registracija yra būtina.
užsiėmimų laikas – penktadienį 18:00 – 20.30 val.
užsiėmimų laikas – šeštadienį 9.00 – 16:45 val.

Vieta
Perkūno namas, Aleksoto g. 6, Kaunas.

Dalyvio įnašas*
26 € 

* į kainą įskaičiuota: programa, dalomoji seminaro medžiaga, kavos pertraukos.

(Negalintiems mokėti visos sumos, taikome nuolaidas)

Veda dėstytojai:
Valda Šadzevičiūtė
s. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas akredituotas 2015 m. liepos 31 d., pagal LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymą. Pažymos nr. EV3-20.