Kursai ir seminarai

Artimiausi seminarai ir kursai:

Biblijos žmonės turi jausmus! (nuo 2018 sausio 18 d.) SEMINARAS ATIDĖTAS

Šlovivkim Jo vardą šventišku šokiu (Psl 149, 3) – maldos grupė moterims (kitas susitikimas 2018 sausio 22 d.)

Seminaras „Palaiminta mane vadins visos kartos: Marijos slėpinys Šventajame Rašte" (2018 sausio 24 d.) NAUJA!

Lectio divina ir bibliodrama (nuo 2018 sausio 30 d.)

Seminaras „Ši taurė yra Naujoji Sandora: Eucharistijos slėpinys Šventajame rašte" (2018 sausio 31 d.) NAUJA!

Kursas „Išmanioji tėvystė" (nuo 2018 vasario 1 d.) NAUJA!

Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems – kursas pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu (nuo 2018 vasario 7 d.)

Keturių dalių seminaras „Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi" (nuo 2018 balandžio 10 d.)

 

Daugiau informacijos apie 2018 m. renginius rasite skiltyje „Rekolekcijos"

 

AKREDITUOTOS PROGRAMOS, TINKAMOS PEDAGOGAMS KELTI KVALIFIKACIJĄEil. nr. Pavadinimas
1. Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)
2. Troškimų galia
3. Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą
4. Ugdymas žaidimais ir šokiais 
5. Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui
6. Krikščioniškų Dievo įvaizdų galia
7. Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose
8. Krikščioniškojo dvasingumo raida
9. Šventasis Raštas ir gyvenimas
10. Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
11. Septyni didieji kaltinimai apie Bažnyčią bei jos istorią
12. Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją"
13. Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis
14. Eksperimentas  chemijos pamokose
15. Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika
16. Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi
17. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
18. Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos
19. Šokiai pagal lietuviškas giesmes
20. Seminaras dienos centrų darbuotojams, pedagogams ir savanoriams dirbantiems su vaikais JAUSMAI KAIP SPLAVOS

 

Kiti seminarai ir kursai:

Žydų Pascha ir krikščioniškos Velykos. Kas tai – tęstinumas ar nauja pradžia?

Sakralinių šokių seminaras „Talita kum–šok"

Ar kančia yra Dievo bausmė? Psalmės ir Jobo knyga

Maldos ir susikaupimo diena „Renkuosi pokyčius – augu"

Seminaras „Štai aš – siųsk mane!" Iz 6, 8

Seminaras „3D formatas manyje: dekalogas, dvasingumas, dėkingumas"

Seminaras „Dėkingumo dovana skaidresnei kasdienybei"

Gavėnios vakarai su Šventojo Rašto tekstu „Visi valgė ir pasisotino" Mk 6, 30–44

Teminiai maldos vakarai

Seminaras „Pasiryžti siekti ir pasiekti"

Kursas „Pažintis su Šventuoju Raštu lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams"

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" – kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu