Kursai ir seminarai

Artimiausi seminarai ir kursai:

Sakralaus šokio maldos grupė moterims (nuo 2017 18  d.) Kitas užsiėmimas rugsėjo 25 d.!

Sakralinių šokių seminaras TALITA KUM ŠOK (2017 rugsėjo 23 d.)

Kelionė po Senąjį Testamentą. Nuotolinio mokymo kursas (nuo 2017 rugsėjo 26 d.)

Projektas „Išmanioji tėvystė" (nuo 2017 rugsėjo 27 d.) Registracija baigta

Seminaras pedagogams, dienos centrų darbuotojams ir savanoriams, dirbantiems su vaikais JAUSMAI KAIP SPALVOS (2017 rugsėjo 29 d.)

Vyro kelionė – seminaras vyrams (nuo 2017 spalio 2 d.)

Krikščioniška meditacija. teorija ir praktika (seminaras aktualus pedagogams) (2017 spalio 3 ir 10 d.)

Seminaras: kas yra Atlaidas? (2017 spalio 12 d.) Nauja!

Dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai (nuo 2017 spalio 13d. iki 2018 birželio mėn.)

Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa (Nuo 2017 spalio 17 d.)

Bibliodrama „Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą...“Jon 3, 2 (2017 spalio 28 d.) Nauja!

Maldos ir susikaupimo diena „Troškimų galia" (2017 lapkričio 10, 11 d.)

Krikščioniško dvasingumo raida (nuo 2018 sausio 11 d.)

 

Daugiau informacijos apie 2017 m. renginius rasite skiltyje „Rekolekcijos"

 

AKREDITUOTOS PROGRAMOS, TINKAMOS PEDAGOGAMS KELTI KVALIFIKACIJĄEil. nr. Pavadinimas
1. Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)
2. Troškimų galia
3. Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą
4. Ugdymas žaidimais ir šokiais 
5. Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui
6. Krikščioniškų Dievo įvaizdų galia
7. Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose
8. Krikščioniškojo dvasingumo raida
9. Šventasis Raštas ir gyvenimas
10. Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai
11. Septyni didieji kaltinimai apie Bažnyčią bei jos istorią
12. Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją"
13. Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis
14. Eksperimentas  chemijos pamokose
15. Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika
16. Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi
17. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
18. Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos
19. Šokiai pagal lietuviškas giesmes
20. Seminaras dienos centrų darbuotojams, pedagogams ir savanoriams dirbantiems su vaikais JAUSMAI KAIP SPLAVOS

 

Kiti seminarai ir kursai:

Žydų Pascha ir krikščioniškos Velykos. Kas tai – tęstinumas ar nauja pradžia?

Sakralinių šokių seminaras „Talita kum–šok"

Ar kančia yra Dievo bausmė? Psalmės ir Jobo knyga

Maldos ir susikaupimo diena „Renkuosi pokyčius – augu"

Seminaras „Štai aš – siųsk mane!" Iz 6, 8

Seminaras „3D formatas manyje: dekalogas, dvasingumas, dėkingumas"

Seminaras „Dėkingumo dovana skaidresnei kasdienybei"

Gavėnios vakarai su Šventojo Rašto tekstu „Visi valgė ir pasisotino" Mk 6, 30–44

Teminiai maldos vakarai

Seminaras „Pasiryžti siekti ir pasiekti"

Kursas „Pažintis su Šventuoju Raštu lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams"

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems" – kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu