Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos (I ir III savaitės) bei Asmeninės rekolekcijos

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį. Konferencijos vyks atskirose grupėse, kartu švęsime Eucharistiją, adoruosime. Daugiau bendros informacijos apie Dvasines pratybas rasite čia.

Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantui rekomenduojama toliau kasdien melstis su Šventuoju Raštu ir susitikti pokalbiams su dvasiniu palydėtoju, bent kartą per du mėnesius. Jei po atliktos pratybų dalies  praeina ilgesnis nei 3 metų laikotarpis, siūlome sugrįžti į prieš tai buvusią savaitę arba į Pagrindą.

Primename, kad asmuo, dalyvaujantis tokiose Dvasinėse pratybose, įsipareigoja: laikytis tylos per visą pratybų laiką; melstis asmeniškai ir švęsti Eucharistiją; kasdieną susitikti su vadovu asmeniniam pokalbiui.

Pirmosios savaitės pradžioje nurodoma, kaip atlikti sąžinės tyrimą, išpažintį, tačiau esminė jos dalis - meditacijos apie nuodėmes. Išvydęs pasaulyje ir savyje esantį blogį, žmogus į savo gyvenimą kviečiamas žvelgti gailestingosios Dievo meilės - Nukryžiuotojo - akivaizdoje ir priimti jo atleidimą.

Vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ

 

Trečioji savaitė kviečia susikaupti ir apmąstyti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį. Į III savaitę kviečiame atlikusius II savaitę.

Vadovas: Valda Šadzevičiūtė

 

Asmeninių rekolekcijų metu išskirtinis dėmesys skiriamas atpažinti Dievo veikimą bei kvietimą  savo kasdienybėje ir Jam  atsiliepti. Tai tylos laikas, kuomet visos išsibarstę mintys ir jausmai tarsi surenkami, o protas ir širdis susivienija maldoje.

Trumpa konferencija rytais, asmeninė malda, kasdienis pokalbis su dvasios vadovu - šios programos dalis. Eucharistijos šventimas ir Adoracija vyks kartu su Dvasines Pratybas I ir III savaites atliekančiais rekolekcijų dalyviais.

Vadovas: s. Gražina Dapšauskytė 

 

Grupė jau pilna, registracija negalima!

 

Laikas

Pradžia: 2020 m. liepos 3 d. 18 val.

Pabaiga: 2020 m. liepos 10 d. 13 val.

 

Vieta 

Jono Pauliaus II piligrimų namai Šiluvoje (M. Jurgaičio g. 5, Šiluva, Raseinių r.)

 

Dalyvio įnašas

290  Eur (vienvietis kambarys), 

Dėl šalyje paskelbto karantino ir Covid-19 susirgimų prevencijos rekolekcijų metu dalyviai bus apgyvendinami tik vienviečiuose kambariuose.

Maitinimas ir nakvynė įskaičiuota.

 

 

 

Data: 
Penktadienis, Liepa 3, 2020