Projektas „Kuriame saugią mokyklą!“

Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Projekto partneriai: Plutiškių gimnazija, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla – daugiafunkcinis centras, Šv. Mato gimnazija, Kauno jėzuitų gimnazija ir Ateitininkų federacija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto tikslas: įgalinti mokyklos bendruomenę atpažinti smurto apraiškas ir ugdyti nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

  • 1) Supažindinti mokyklos bendruomenę su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje formomis.
  • 2) Ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui tiek savyje, tiek kituose.
  • 3) Lavinti gebėjimą atpažinti savo jausmus bei poreikius ir juos reikšti nenaudojant psichologinio smurto.
  • 4) Įgalinti mokyklos ugdytojus lavinti mokinių nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje.

 

Tikslinės grupės:  bendrojo lavinimo mokyklų ugdytojai (klasės auklėtojai, mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, mokytojų padėjėjai, mokyklos administracijos darbuotojai).

Netiesioginė tikslinė grupė: bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Projekto veiklos

Numatytos 5 veiklos ugdytojams: paskaita–praktinis užsiėmimas „Smurto artimoje aplinkoje formos“, paskaita–praktinis užsiėmimas „Jausmų įsisąmoninimas ir tinkama raiška: kaip valdyti pyktį ir agresiją“, paskaita–praktinis užsiėmimas „Smurtas kaip tragiška neatpažinto poreikio išraiška“, paskaita–praktinis užsiėmimas „Elgesys patyrus smurtą: ką galiu pats/-i, kur ieškoti pagalbos?“ ir akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ renginys – praktinis užsiėmimas „Ugdytojų galimybės lavinti mokinių nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje“.

Laukiami projekto rezultatai

Projekte dalyvavo  108 ugdytojai iš 3 savivaldybių:  Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Kauno miesto. Projekto metu mokyklų ugdytojai mokėsi stebėti ir atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, lavino gebėjimą atpažinti savo ir kito jausmus, susipažino su pykčio ir agresijos valdymo būdais, suprato poreikių svarbą ir griaunančią neteisingai išreikšto poreikio galią, susipažino su smurtinio elgesio valdymo strategijomis ir institucine pagalba, gavo metodinę medžiagą apie nesmurtinio bendravimo ugdymą (šią medžiagą ugdytojai galės naudoti dirbant su mokiniais). To pasekoje pagerės mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai ir  mokyklos mikroklimatas.