Bendras kursų ir seminarų sąrašas

Velykos – susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos)

Troškimų galia

Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą

Ugdymas žaidimais ir šokiais 

Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui

Krikščioniškų Dievo įvaizdų galia

Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose

Krikščioniškojo dvasingumo raida

Šventasis Raštas ir gyvenimas

Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Septyni didieji kaltinimai apie Bažnyčią bei jos istorią

Programa klasių auklėtojams „Mokyklos kultūros formavimas pagal Geros mokyklos koncepciją"

Mokytojų vertybinių nuostatų formavimas, dalykinių ir didaktinių žinių bei gebėjimų lavinimas: Italijos patirtis

Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika

Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos

Seminaras dienos centrų darbuotojams, pedagogams ir savanoriams dirbantiems su vaikais JAUSMAI KAIP SPLAVOS

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstam" – kursas paremtas neprievartinio bendravimo principu

Žydų Pascha ir krikščioniškos Velykos. Kas tai – tęstinumas ar nauja pradžia?

Sakralinių šokių seminaras „Talita kum–šok"

Kontempliatyvus šokis

„Lectio Divina ir bibliodrama"

Kursas „Išmanioji tėvystė"

Gavėnios susikaupimo diena „Keliauk tuoja pat į Ninevę, tą didį miestą" Jon 3,2

Ar kančia yra Dievo bausmė? Psalmės ir Jobo knyga

Seminaras „Dėkingumo dovana skaidresnei kasdienybei"

Gavėnios vakarai su Šventojo Rašto tekstu „Visi valgė ir pasisotino" Mk 6, 30–44

Teminiai maldos vakarai

Kursas „Pažintis su Šventuoju Raštu lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams"