Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktika

2018-10-05

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Programos metu dalyviai analizuoja dvasinio vadovavimo sampratą ir procesą, pagrįstą šv. Ignaco tradicija, daug dėmesio skiria dvasių skyrimui ir Dievo valios įžvalgos principams pagal šv. Ignacą, dvasinių vadovų etikos kodeksui, etinės elgsenos gairėms. Taip pat ugdo socialinius įgūdžius, svarbius dvasinio vadovavimo procesui, susipažįsta su asmeniniu rekolekcijų, šv. Ignaco Dvasinių Pratybų organizavimu ir dinamika.

Programa skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę, skirtą kaip pagalbą kitiems gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

 

Nagrinėjamos temos:

1.      Dvasingumo samprata.

2.      Dvasinio vadovavimo prigimtis.

3.      Kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas.

4.      Dievo valios įžvalgos principai.

5.      Dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą

6.      Socialinių įgūdžių, svarbių dvasinio vadovavimo/palydėjimo procese ugdymas.

7.      Asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda.

8.      Dvasinių vadovų etikos kodeksas. Etinės elgsenos gairės.

9.      Asmeninių rekolekcijų ir Dvasinių Pratybų pagal šv. Ignacą organizavimo ypatumai ir dinamika.

 

Laikas ir vieta

Šeši seminarai po dvi dienas (padalinama medžiaga ir kavos pertraukos įskaičiuota) Perkūno name (Aleksoto g. 6), Kauno Senamiestyje, kurių pradžia: penktadienį 10.00 - 18.00 val., šeštadienį 09.00 - 17.00 val. Seminarų metu Kaune nakvynių neorganizuojame.

6 seminarų laikas derinamas, pirmas seminaras 2018 spalio mėn.

Seminaras vyks Kaune arba Vilniuje, tikslias datas žinosime rugsėjo mėnesį.

Būtina išankstinė registracija. REISTRACIJOS ANKETA. Užpildytą anketą siųsti el. paštu gtinstitutas@gmail.com (registracija vyksta iki 2018 rugsėjo mėn. 15 d.)

Dalyvio įnašas: (teirautis)

 

Lektoriai

kun. Vytautas Sadauskas SJ

Bernadeta Mališkaitė SJE

Valda Šadzevičiūtė

kun. Aldonas Gudaitis SJ

kun. Stasys Kazėnas SJ

Virginija Malinauskienė

 

Programa akredituota.