Adventinis seminaras: Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui!

2018-12-06

Prieš šventes ir švenčių metu Bažnyčios liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių...

Susikaupimo vakarų metu panirsime į Išganytojo laukimą kartu su Bažnyčios liturgika, klausysimės tuo metu giedamų giesmių, melsimės kreipdamiesi į Kristų ypatingais titulais, savo įžvalgomis dalysimės grupelėse.

Laikas: gruodžio 6, 13 ir 20 d. 

3 susitikimai ketvirtadienių rytais 9,30 - 11,30 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas).

Veda: Vaidilė Šumskienė

Dalyvio įnašas: 20 EUR;

10 EUR (nedirbantiems pensininkams ir dieninio skyriaus studentams)

Išankstinė registracija būtina. Registracija