Adventinis seminaras: Septyni šūksniai ateisiančiam Kristui!

Prieš šventes ir švenčių metu Bažnyčios liturgija tokia graži, bet tokia paslaptinga. Kaip suprasti, kas ten vyksta? Programos metu nagrinėsime septynis priegiesmius, giedamus Bažnyčioje likus septynioms dienoms iki šv. Kalėdų – jie suteikia ateinančiam Išganytojui ypatingus titulus, kylančius iš Senojo Testamento pranašysčių...

Susikaupimo vakarų metu panirsime į Išganytojo laukimą kartu su Bažnyčios liturgika, klausysimės tuo metu giedamų giesmių, melsimės kreipdamiesi į Kristų ypatingais titulais, savo įžvalgomis dalysimės grupelėse.

Laikas: gruodžio 6, 13 ir 20 d. 

3 susitikimai ketvirtadienių rytais 9,30 - 11,30 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas).

Veda: Vaidilė Šumskienė

Dalyvio įnašas: 20 EUR;

10 EUR (nedirbantiems pensininkams ir dieninio skyriaus studentams)

Išankstinė registracija būtina. Registracija