Popiežiaus institucija, autoritetas ir asmenybė: Popiežiaus Pranciškaus vizito belaukiant

Seminare susipažinsime su katalikų Bažnyčios vyriausiojo hierarcho – Šventojo Tėvo – institucija, ką ji reiškia Bažnyčiai ir pasauliui, klausime kur prasideda ir kur baigiasi popiežiaus autoritetas. Domėsimės popiežiaus Pranciškaus - Jorge Mario Bergoglio gyvenimu, pomėgiais, pagrindiniais siekiais ir kaip geriau pasiruošti jo vizitui į Lietuvą, kad galėtume šį susitikimą priimti ir vertinti ne tik kaip istorinį įvykį, bet ir asmeninės istorijos dalį.

Tad atsiliepkime į Lietuvos vyskupų kvietimą: „Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės, jau nuo šiandien visi kartu pradėkime rengtis priimti šį brangų svečią mūsų namuose – Lietuvoje. Ruoškime ne tik išorę – renkimės dvasia. Nebijokime įvardyti tikrųjų skaudulių, prie kurių, norėtume, kad Šventasis Tėvas, it pats Kristus, prisiliestų savo gydančia ranka. Melskime Šventosios Dvasios pagalbos, kad padėtų išgirsti Žodį ir priimti tai, ką Kristaus vietininkas nori mums pasakyti.“

Laikas: rugsėjo 11 d. 18,00-20,00 val.

Vieta: Perkūno namas (Aleksoto g. 6, Kaunas)

Veda: s. Bernadeta Mališkaitė SJE, Vaidilė Šumskienė

Įėjimas nemokamas