Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. I ir II savaitė

Dvasines pratybas sudaro keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose Pratybose. (Plačiau apie dvasinių pratybų patirtį ir naudą čia).

Pirmoji savaitė. Per pirmąją savaitę Dievas leido pažinti nuodėmės blogį, gailėtis ir apsispręsti gyvenimą keisti gėrio link. Į I savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą.

Vadovas: derinama

Registracijos anketa (užpildytą registracijos anketą siųskite rekolektantai@gmail.com)

Antroji savaitė skirta apmąstyti Jėzaus gyvenimą ir pasirinkimą. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, tai suvokus nuoširdžiai ir ryžtingai to siekti. Į II savaitę kviečiame atlikusius Pagrindą ir I savaitę.

Vadovas: derinama

Registracijos anketa (užpildytą registracijos anketą siųskite rekolektantai@gmail.com)

Vieta: Liškiava, buvęs domininkonų vienuolynas

Rekolekcijų kaina: 296 Eur (vienviečiame kambaryje); 264 Eur (dviviečiame kambaryje)