Maldos vakarai su Šventuoju Raštu

Šie maldos vakarai - ekumeniniai, skiriami maldos už krikščionių vienybę savaitei.

Bažnyčia kviečia kiekvieną krikščionį dažnai skaityti Šventąjį Raštą, kad geriau pažintume Viešpatį Jėzų.

Šventasis Susirinkimas karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis, [...] dažnu Šventųjų Raštų skaitymu įgyti „Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę“ (Fil 3,8). „Juk nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus.“
Tačiau [...] Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda, idant tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk „kai meldžiamės, jam kalbame; kai skaitome dieviškuosius posakius, jo klausomės“.

Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą Dei Verbum, 25

Kviečiame giliau pažinti Dievo Žodį, skaitydami Šventąjį Raštą grupėje, naudodami kūrybinius, bibliodraminius skaitymo būdus gilinsimės į tekstus ir ieškosime įžvalgos, ką jie sako mano gyvenimui. 

Daugiau apie Šventojo Rašto prasmę ir maldos su Juo reikšmę rasite paskaitę  pokalbį su kun. Aldonu Gudaičiu SJ "Dievas kalba. Ar girdi?"

Laikas: 2019 m. sausio 23, 30 d., vasario 6, 13, 20, 27 d.

6 susitikimai nuo 18,00 val. (Trukmė apie 2 val.)

Vieta: Perkūno namas Kauno senamiestyje (Aleksoto g. 6).

Veda: Vilhelmina Raubaitė - Mikelionienė, Virginija Malinauskienė

Dalyvio įnašas: 48 Eur* (6 susitikimai)

* Į kainą įeina kavos pertraukos, priemonės, padalijama medžiaga.

* Dieninio kurso studentams ir nedirbantiems senjorams taikoma 50% nuolaida

Išankstinė registracija būtina. Registracija