TRUMPOSIOS REKOLEKCIJOS "Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!" Lk 9, 34

Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis švęsti Kristaus prisikėlimą. Gavėnia – tai laikas, kai Viešpats mus ragina vėl prie jo grįžti ir laukia mūsų atsako. 

Antrą Gavėnios sekmadienį Bažnyčioje skaitome Atsimainymo ant Taboro kalno ištrauką iš Luko Evangelijos. Tą sekmadienį kviečiame į rekolekcijas su bibliodrama. Tai būdas patiems išgyventi Taboro kalno paslaptį ir kaip ji siejasi su mūsų gyvenimu. Kaip aš keliauju per gyvenimą, kas stiprina mane sunkiose gyvenimo situacijose. Kur link einu?

Prieš susitikimą, kas nori gali dalyvauti Jėzuitų Bažnyčioje bendruomenės maldoje:

9:30                    Graudūs verksmai

10:00                  Šv. Mišios

Susitikimas vyks Perkūno name Aleksoto g. 6 Kaunas

11:00                  Renkamės ir kava, arbata

11:15                  Rekolekcijų pradžia

14:30                  Rekolekcijų pabaiga

 

Dalyvio įnašas: 12 eurų, dieninio skyriaus studentams/-ėms, nedirbantiems pensininkams/-ėms 8 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Registracija

Data: 
Sekmadienis, Kovas 10, 2019