Rekolekcijų savaitgalis „Susitikimas su Kristumi" 2012

Rekolekcijų savaitgalis „Susitikimas su Kristumi" vyko š.m. kovo 9-11 dienomis. Jose dalyvavo 40 žmonių, atvykusių iš įvairių Lietuvos pakraščių.

Rekolekcijas vedė kun. Aldonas Gudaitis SJ, GTI direktorė Vilhelmina Raubaitė. Jiems padėjo ateitininkai: Agnietė Kizevičiūtė, Julija Ladigaitė, Linas ir Tomas Martinaičiai, Rita Liubinienė.

Susirinkusiems asmenine patirtimi, įvairiais tikėjimo klausimais dalinosi Antanas Vasilius, Vidas Abraitis, Liutauras Serapinas, Evaldas Darškus, kun. Aldonas Gudaitis SJ ir Rita Liubinienė.