MALDOS RYTAI Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai

Kai siela yra klusni Šventosios Dvasios įkvėpimams ir dovanoms, ji tampa geruoju medžiu, kuris pažįstamas iš vaisių. Šie vaisiai nušviečia krikščionio kasdienybę ir teikia šlovę Dievui. „Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ – kviečia šv. Paulius laiške Galatams (Gal 5, 25).

Kviečiame giliau pažvelgti į Šventosios Dvasios dovanas ir vaisius. Maldos rytais klausysime trumpų įvadų, žvelgsime į Šventojo Rašto tekstus, aptarsime gyvenimo situacijas, melsimės.

Gavėnios metu, ruošdamiesi Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo pergalei:

  • aptarsime ženklus, parodančius Šventosios Dvasios dovanas mumyse ir aplinkoje;
  • mokysimės pažinti Šventosios Dvasios vaisių raišką ir jų daromą įtaką asmeniniam dvasiniam gyvenimui;
  • auginsime savyje pasitikėjimą Dievu ir dėkingumą už gautas dovanas;
  • ruošime širdis Prisikėlimo džiaugsmui priimti.

Laikas: 2020 m. nuo kovo 4 d., 

5 susitikimai trečiadienių rytais, 9,00-11,00 val.

Vieta: Perkūno namas Kauno senamiestyje (Aleksoto g. 6, Kaunas)

Veda: Valda Šadzevičiūtė

Dalyvio įnašas: 30 eur; nedirbantiems pensinikams/-ėms ir dieninio skyriaus studentams/-ėms 20 Eur.

Išankstinė registracija būtina. Registracija

Data: 
Antradienis, Vasaris 4, 2020