Apie mus

Lietuvos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu (įsakymo nr. V-694), 2018 rugpjūčio 21 d. tapome akredituota institucija. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 107.
 
 
Vizija
 
Brandus, pilietiškas, krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis pokyčius, vedančius į prasmingą gyvenimą su Dievu ir atsakingą elgesį su kūrinija.
 
Misija
 
Kviečiame suaugusius vyrus ir moteris, atgauti vidinę pusiausvyrą, mokytis dvasinės disciplinos, atrasti sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose, ieškoti Dievo valios įžvalgos mokymo ir ugdymo programose, rekolekcijose, dvasinėse pratybose.
 
 
Veikla remiasi šv. Ignaco dvasingumo principais:

 1.   Dievas yra visuose dalykuose;
 2.   Dievas veikia iš meilės ir kviečia kurti kartu;
 3.   Maldos ir veiklos sąveika;
 4.   Jėzaus asmuo žmogaus pilnatvės pavyzdys;
 5.   Vidinė laisvė.

 
Šv. Ignaco edukaciniais principais:

 1.   Nuolatinis besimokančiojo patirties, apmąstymo ir veiklos ryšys;
 2.   Intelektualinių, moralinių, dvasinių ugdymo aspektų integracija;
 3.   Aktyvus besimokančiojo dalyvavimas ugdymo (mokymo (-si)) procese;
 4.   Kritinio mąstymo ugdymas;
 5.   Ugdymo proceso metodiškumas ir tvarka;
 6.   Mokymasis bendradarbiaujant.

 
Pagrindinės Instituto veiklos sritys:

 1.   Mokymo ir ugdymo programos;
 2.   Rekolekcijos, Dvasinės Pratybos;
 3.   Edukacinių programų vertinimo tyrimai.

 
Mokymo ir ugdymo programomis siekiama ieškoti žmogaus sąmoningo ryšio tarp išpažįstamo tikėjimo ir gyvenimo. Programos grindžiamos krikščioniškomis vertybėmis ir yra skirtos ne tik žinioms įgyti, bet ir įgūdžiams formuoti. Naudojami įvairūs grupinio darbo metodai padeda įsiklausyti į save ir kitus, suvokti savąją situaciją, įvardyti ir įvertinti turimą patirtį, planuoti savo kaip krikščionio veikimą „čia ir dabar“ bei ateities viziją. Instituto programos ir kursai yra sukurti remiantis ilgamete suaugusiųjų švietimo patirtimi įvairiose pasaulio šalyse.
 
Rekolekcijos yra skirtos asmeninio ryšio su Dievu gilinimui, susipažinimui su maldos būdais, gebėjimo įvardyti tikėjimo patirtį ugdymui. Tai tylos, asmeninės maldos ir Eucharistijos šventimo laikas, leidžiantis geriau pažinti savo žmogiškąjį pašaukimą bei sutikti Dievą kasdienybėje.
 
Dvasinės Pratybos  –  tai asmens dvasinio tobulėjimo laikas, kai palaipsniui  pateikiamos pagrindinės Šventojo Rašto ir tikėjimo tiesos, mokoma išgirsti Dievo balsą ir pastebėti Jo veikimą gyvenime. Dvasinės Pratybos nurodo aiškius dvasinės kelionės tarpsnius ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai jas pasiekti.    Jų metu stengiamasi padėti žmogui augti ir tapti dvasiškai visiškai laisvu, kad galėtų visada rinktis Dievą. Tada  žmogus gyvenime gali tikrai atpažinti, suvokti, tai yra – rasti Dievą visuose dalykuose ir į jam skirtą Dievo Žodį atsiliepti čia ir dabar, kiekvienoj konkrečioj situacijoj, visais savo pasirinkimais ir veiksmais.
 
Tyrimais analizuojama Instituto veikla, vertinamas programų efektyvumas, jų įtaka žmogaus vertybių sistemai bei asmens integralumui. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, planuojama tolesnė Instituto veikla.
 
Instituto teikiamos programos, rekolekcijos, Dvasinės Pratybos:

 1.   Suteikia galimybę asmeniui geriau pažinti save;
 2.   Ugdo harmoniją asmens viduje ir santykiuose su kitais žmonėmis;
 3.    Padeda pamatyti gyvenimą naujoje šviesoje;
 4.    Pačiam kurti atnaujintą, labiau motyvuotą, sąmoningą ir daugiau džiaugsmo teikiantį gyvenimą.

 
2012 m. Gyvenimo ir tikėjimo instituto veiklos ataskaita
2013 m. Gyvenimo ir tikėjimo instituto veiklos ataskaita