Apie mus

Vizija

Brandus, pilietiškas, krikščioniškomis – bendražmogiškomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis savo ir visuomenės pokyčius, vedančius į prasmingą gyvenimą. 

Misija

Padedame atrasti ir puoselėti vidinę darną, ugdyti dorybingą charakterį  bei kritinį-kūrybinį mąstymą, kilusiems klausimams spręsti. 

Pagrindinės veiklos sritys

  • Mokymo ir ugdymo programos: kursai, seminarai, konferencijos
  • Ignaciškos dvasinės pratybos, rekolekcijos, asmeninis dvasinis vadovavimas/palydėjimas
  • Mokymo ir ugdymo programų vertinimo tyrimai

 

Edukaciniai principai:

  1.   Nuolatinis besimokančiojo patirties, apmąstymo ir veiklos ryšys;
  2.   Intelektualinių, moralinių, dvasinių ugdymo aspektų integracija;
  3.   Aktyvus besimokančiojo dalyvavimas ugdymo (mokymo (-si)) procese;
  4.   Kritinio mąstymo ugdymas;
  5.   Ugdymo proceso metodiškumas ir tvarka;
  6.   Mokymasis bendradarbiaujant.