Kursai, seminarai, nuotolinio mokymo programos

Kviečiame dalyvauti kursuose, seminaruose ir nuotolinio mokymo programose. Instituto renginius galima užsisakyti, atvešime juos į jūsų bendruomenę ar įstaigą. Didžioji dalis kursų ir seminarų – akredituotos, todėl tinkamos pedagogams kelti kvalifikaciją.

Išankstinė registracija į kursus, seminarus, nuotolinio mokymo programas – būtina. Jas rasite skelbiamų įvykių skiltyje Kalendorius.

 

 

Kursai

Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Programos metu dalyviai analizuoja dvasinio vadovavimo sampratą ir procesą, pagrįstą šv. Ignaco tradicija, daug dėmesio skiria dvasių skyrimui ir Dievo valios įžvalgos principams pagal šv. Ignacą, dvasinių vadovų etikos kodeksui, etinės elgsenos gairėms. Taip pat ugdo socialinius įgūdžius, svarbius dvasinio vadovavimo procesui, susipažįsta su asmeniniu rekolekcijų, šv. Ignaco Dvasinių Pratybų organizavimu ir dinamika.

Programa skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę, skirtą kaip pagalbą kitiems gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Nagrinėjamos temos:

1.      Dvasingumo samprata.

2.      Dvasinio vadovavimo prigimtis.

3.      Kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas.

4.      Dievo valios įžvalgos principai.

5.      Dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą

6.      Socialinių įgūdžių, svarbių dvasinio vadovavimo/palydėjimo procese ugdymas.

7.      Asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda.

8.      Dvasinių vadovų etikos kodeksas. Etinės elgsenos gairės.

9.      Asmeninių rekolekcijų ir Dvasinių Pratybų pagal šv. Ignacą organizavimo ypatumai ir dinamika.

Seminaras susideda iš 6 savaitgalinių susitikimų (penktadienį ir šeštadienį)

Kurso trukmė: 100 val.

Veda: kun. Vytautas Sadauskas SJ, Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė, kun. Aldonas Gudaitis SJ

Kelionė po Senąjį Testamentą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Svarbiausia yra pasikeitęs žvilgsnis į Senąjį Testamentą – tai jau nebe pavieniai pasakojimai, painios žydiškų istorijų džiunglės, kai nežinia, pro kur įeiti ir kaip įėjus išeiti. Rimtas atradimas yra psalmės.

Iš dalyvių atsiliepimų

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga -biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

 • – Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
 • – Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
 • – Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Kurso trukmė: 12 susitikimų kartą per savaitę (60 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

 

 

 

Kelionė po Naująjį Testamentą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Naujasis Testamentas – tai knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu, ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių Jo žodžius, posakius, veiksmus, kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus. Ar noriu pažinti ir priimti Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi ir pietauja su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius?…

Kursas „Kelionė po Naująjį Testamentą“ kviečia kartu:

 • atsiversti dažniausiai cituojamą tekstą, kurio posakius naudojame to nežinodami;
 • per trumpą laiką perskaityti didžiąją dalį Naujojo Testamento;
 • pažinti Jėzaus asmenį iš pirmojo rašytinio šaltinio;
 • pajusti Dievo Žodžio padrąsinančią galią ir vedimą;
 • išmokti skaityti Šventąjį Raštą „tarp eilučių“;
 • šv. Pauliaus laiškuose atrasti esmines krikščionybės tiesas.

Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien. Kurso metu skaitysite Švento Rašto tekstus, klausysimės įdomių įvadų, praturtintų vizualiomis priemonėmis. Savarankiškos užduotys, diskusijos, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus, leis patirti studijų dinamiškumą ir atrasti Dievą kasdienybėje.

Kurso trukmė: 12 susitikimų kartą per savaitę (60 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

 

 

 

Raktas į sutarimą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Kas gali mus labiau praturtinti už bendrystę?.. Turbūt sutiksite, kad kokybiškas ryšys su savimi ir kitu yra didžiausia dovana, kurią turėtume saugoti labiau už bet kokius prabangos daiktus. Bendravimas suteikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės pojūtį, teikia energijos, skatina tobulėti ir pašalina nesutarimus.

Deja, geri bendravimo įgūdžiai mums nėra įgimti, savaime suprantami. Kaip ir daug ko, bendrauti mokomės…

Kursas paremtas neprievartinio bendravimo metodu (Nonviolent Communication) ir jį sudaro dvi dalys:

Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems (6 susitikimai)

Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio, atjaučiančio bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Raktas į sutarimą: apdovanojanti bendrystė (5 susitikimai), skiriama jau išklausiusiems I dalį.

Antrojoje kurso apie neprievartinį bendravimą, kuris yra tikriausias raktas į sutarimą, dalyje toliau gilinsime nesmurtinio bendravimo įgūdžius, t. y. mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius bei ieškosime būdų, kaip juos atliepti. Ypatingą dėmesį skirsime klausymosi įgūdžiams, empatijos sau ir kitam svarbai, kylančių konfliktų sprendimams, gilesniam savęs pažinimui.

Bendra kurso trukmė: 40 val.

Veda: Bernadeta Mališkaitė SJE, Virginija Malinauskienė, Vaidilė Šumskienė

 

 

 

Krikščioniškojo dvasingumo raida

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Dvasingumo istorija Bažnyčioje labai spalvinga, ir ji yra visų mūsų paveldas. Skirtingais amžiais atsiskleidusios gyvenimo ir tikėjimo liudijimo istorijos ne tik sudaro nepaprastai turtingą lobyną, bet savo aktualumo neprarado ir šiandien.

 • Ką reiškia būti dvasingu?
 • Kodėl krikščioniškasis dvasingumas turi tiek daug spalvų? Kas tai nulėmė?
 • Ar visi šventieji tik kunigai ir vienuoliai?

Šio kurso metu:

 1. Atversite ir susipažinsite su krikščioniškųjų raštų šedevrais – tikruoju katalikų Bažnyčios literatūros lobynu;
 2. Turėsite galimybę ne tik susipažinti su krikščioniško dvasingumo istorija, bet ir pajusti paties dvasingumo raidą kiekvienoje epochoje;
 3. Sužinosite krikšto ir Eucharistijos sakramentų kilmės istorijas bei raidą;
 4. Galėsite iš šiandieninės perspektyvos vertinti šventųjų gyvenimo istorijas ir raštus, atpažinti kokia istorinė situacija „pagimdė“ vienokius ar kitokius šventuosius
 5. Turėsite progą užduoti jums kylančius klausimus apie savo tikėjimą ir išgirsti kitų dalyvių įžvalgas.
 6. Trumpi įvadai padės susidaryti to laikmečio istorinį kontekstą bei šventojo gyvenimo aplinkybes, o namuose skaitomi šventųjų raštai atvers krikščioniškos literatūros gelmes. Kursą papildo gausi vaizdinė medžiaga ir dalyvių pasidalijimai, įžvalgos apie perskaitytą medžiagą, siejant ją su dabartimi.

Dalyvių atsiliepimai

„Labai praplėtė požiūrį ir padėjo tapti laisvesniu. Supratau, kiek daug dvasiniame gyvenime nesuprantu“.

„Man buvo svarbu grįžti prie šaltinių, prie ištakų. Taip pat suvokti mūsų tikėjimo grožį ir kainą“.

„Labai daug sužinojau apie tikėjimą. Net neįsivaizdavau, kokia įdomi yra dvasingumo istorija.“

„Kursai padėjo suprasti maldos įvairovę… Liturgijos kitimą laike. Įgijau žinių apie šventuosius…“

Kurso trukmė: 16 susitikimų kartą per savaitę (70 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Bernadeta Mališkaitė SJE, Vaidilė Šumskienė

 

 

 

Išmanioji tėvystė

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Kviečiame šeimas, norinčias pagerinti savo santykį su savo paaugliško amžiaus vaikais ir kitais šeimos nariais, į mokymus, kurių tikslas stiprinti šeimas ir jų emocinį brandumą. Kursų metu numatyta 5 susitikimai, kurių metu bus ugdoma šeimos santykių kultūra, formuojami tėvystės įgūdžiai, plėtojami pozityvūs auklėjimo metodai. Mokysitės atpažinti savo paauglių poreikius ir juos atliepti, gauti ir suteikti emocinį palaikymą ir sustiprinimą.

Tikimės, kad po šio kurso gebėsite lengviau kurti pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius su šeimos nariais, savarankiškai rasti pozityvius šeimyninių problemų sprendimo būdus, pagerės šeimos mikroklimatas; paaugliai labiau pasitikės savimi ir kitais, gebės kurti artimesnius santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, sumažės socialiai nepriimtino elgesio šeimoje, mokykloje ir kitose socialinėse grupėse.

Kurso temos:

 • Pabaigos numatymas;
 • Paauglių poreikių supratimas
 • Ribų nustatymas
 • Emocinės sveikatos stiprinimas
 • Pagalba tinkamai pasirinkti.

Seminarų metu klausysimės Nikio ir Silos Li paruoštos video medžiagos. Nikis ir Sila yra „Santuokos vadovo“ (The Marriage Book) ir „Knygos tėvams“ (The Parenting Book) autoriai, kalbėję nesuskaičiuojamą kartų įvairiose vietose apie santuoką ir vaikų auginimą bei parengę kursus „Tėvams, auginantiems vaikus“ ir „Tėvams, auginantiems paauglius“.

Kurso trukmė: 5 susitikimai kartą per savaitę (20 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

Pedagoginių psichologinių žinių kursas

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa.

Kursas skirtas neformaliojo vaikų švietimo specialistams, stovyklų vadovams. Kursas parengtas atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo mokytojų veiklos specifiką ir yra paruoštas taip, kad besimokantieji galėtų patirti neformaliojo ugdymo(si) procesus mokymosi grupėje, juos reflektuoti, analizuoti, daryti išvadas ir taikyti jas savo praktinėje veikloje. Analizuodami savo praktiką  besimokantieji identifikuoja savo praktinio darbo problemas, dilemas, iššūkius, klausimus ir čia pat, besimokančiųjų grupėje, ieško atsakymų bei jų sprendimo galimybių. Kursas grindžiamas „mokymosi iš patirties“ principu.

Kurso trukmė: 120 val.

 

 

 

Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa

„Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus paduota kaip Viatikas.“  Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1392

Šalia pašventintųjų kunigų yra pasauliečių, kurie padeda parapijoje kaip ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai, esant poreikiui, gali padėti dalinti Komuniją Šv. Mišių metu  arba   klebono įgalioti neša Eucharistiją ligos ir negalios prispaustiems tikintiesiems į namus.  Taip tie, kurie negali fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę, dalinantis Šv. Komunija. Ši tarnystė liudija Bažnyčios rūpestį, jog Šv. Komunija taptų lengviau prieinama sergantiems žmonėms.

Programos temos:

·         Eucharistijos svarba.

·         Ekstraordinarinio Šv. Komunijos dalytojo tarnystės prasmė ir istorija.

·         Šv. Komunijos  dalinimas Šv. Mišių metu liturginiai ir praktiniai aspektai.

·         Šv. Komunijos  nešimas ligoniams liturginiai ir praktiniai aspektai.

·         Ligonis, kančia ir Kristus.  Tarnystė ligoniams ir gailestingumas.

Ši programa vykdoma bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupija, tad kviečiame tik šios vyskupijos tikinčiuosius, norinčius įsijungti į ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų tarnystę.

Parapijos klebono rekomendacija būtina. Ją dalyvis turi atsinešti į pirmąjį susitikimą arba skenuotą atsiųsti el. paštu gtinstitutas@gmail.com

Programos trukmė: 11 val.

Veda: kun. Artūras Kazlauskas, kun. Aldonas Gudaitis SJ

Seminarai

Troškimų galia

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Supratau, kaip svarbu ir naudinga analizuoti savo troškimus; nugalėjau baimę juos išsakyti.“
„Užduotys paskatino giliau pažinti savo troškimus, supratau, kad tai kelias į vidinę harmoniją.“
„Atradau konkrečius kelius troškimams pasiekti, supratau svarbių dalykų apie save ir kitus“.

Iš dalyvių atsiliepimų

Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis. Ko aš trokštu?  Ką man reiškia troškimas? Ar tikrai jis toks gyvybiškai man svarbus? Kartais sakome: „nežinau, ko noriu…“; „nėra noro gyventi“; „noriu, bet negaliu turėti“. Neįvardinti ir neįgyvendinti  troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Kita vertus, begalinis troškimų tenkinimas veda į savanaudiškumą, netinkamus santykius su savimi ir kitais.

Seminaro turinys atskleidžia šias temas:
– Troškimų medis auga;
– Pasakos motyvas – kaip troškimų atspindys;
– Asmenybės socialiniai vaidmenys ir troškimai;
– Santykiai su savimi ir kitais – kaip „duodančių“ ir „imančių“ troškimų rezultatas;
– Baimės – troškimų priešai;
– Troškimai – kaip pagalba atpažinti savo veiklos galimybes;
– Ar troškimai kada nors baigiasi…?

Seminaro metu ir po jų:
– Jūs žvelgsite į savo troškimus ir geriau pažinsite save;
– pagerinsite santykius su kitais;
– atrasite troškimų ir asmeninių vertybių ryšį;
– išsiaiškinsite troškimų prioritetus ir pajausite laisvę rinktis;
– atrasite giliausią troškimą savyje ir galimybes jį pasiekti.

Seminaras „Troškimų galia“ padeda suderinti širdyje pulsuojančias svajones, viltis, prasiveržiančius poreikius. Tai suteikia vidinės šviesos santykiams su savimi ir su kitais, stiprina pasitikėjimą Dievu ir savimi. Gyvenimo kasdienybė nušvinta viltimi ir džiaugsmu.

Seminarą veda: Valda Šadzevičiūtė.

Seminaro trukmė: 8 val.

 

 

Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Ką galime pasakyti apie savo Dievo įvaizdį? Dievas neaprašomas ir neapibrėžiamas, mes kalbame apie Jį  pasitelkdami įvaizdžius – tarsi mažyčius didelės mozaikos spalvotus akmenėlius, galinčius šį tą atskleisti apie mūsų Kūrėją.

Seminaro metu gilinsimės į biblinius Dievo įvaizdžius; pažvelgsime, kaip įkvėpti Šventojo Rašto ir asmeninės patirties, Dievo paveikslą perteikė įvairių epochų menininkai. Susipažinsime su kai kuriais literatūros žanrais, aprašančiais Dievo paveikslą. Ieškosime savojo Dievo įvaizdžio, kuris padrąsintų mus nuoširdžiai kreiptis į Jį. Pajausime gilesnį ryšį su Dievu ir būsime pasiruošę susitikti savo Viešpaties veidą..

Seminaro trukmė: 18 val.

Paslėpta išmintis ir nematomas lobis - kokia nauda iš vieno ir kito? Sir 20, 30

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Kur tikroji išmintis ir kas lemia gyvenimo sėkmę? Graikas ir žydas, babilonietis ir egiptietis, moteris ir vyras, karalius ir vergas ieško išminties, nes nori būti darnoje su savimi ir Kitu. Išmintis yra kelias į gyvenimo prasmę ir laimę. Apie šią kelionę geriausiai gali atskleisti pats išminties Kūrėjas. Todėl klauskime Biblinės išminties – kur gyvenimo prasmė ir laimė?

Seminaro metu gilinsimės į tris gyvenimo filosofijas, kurias aptaria Biblinės knygos: tuštybė – Koheleto kn., kančia – Jobo kn., meilė – Giesmių giesmės kn. Kurią laikyseną renkamės mes?

Seminaro metu:

•         Nustebsite sužinoję, jog yra tik trys gyvenimo filosofijos.

•         Sužinosite,kada pagal biblinę išminties tradiciją žmogų lydi gyvenimo sėkmė.

•         Praturtinsite savo išsilavinimą, atradę dažniausiai cituojamus posakius ir sužinoję jų kilmę.

•         Išmoksite skaityti Šventąjį Raštą „tarp eilučių“.

•         Diskutuosite ir ieškosite atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Seminaro temos:

·        Koheletas: gyvenimas – tai tuštybė

·        Jobas: gyvenimas – tai kančia

·        Jobas: Dievo atsakymai į klausimus

·        Giesmių giesmė: gyvenimas – tai meilė

Švento Rašto tekstų skaitymas grupėse, diskusijos ir asmeninės užduotys suteiks galimybę prisiliesti prie nesenstančių prasmės klausimų.

Seminaro trukmė: 8 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė

Kristaus veidas Velykų Tridienio liturgijoje

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Didysis tridienis – paslaptinga liturgija – tokia ilga, dažnai nesuprantama, ar ji kažkaip susijusi su mano gyvenimu? O kodėl tai krikščionybės esmė?

Seminaro metu gilinsimės į Katalikų Bažnyčios liturginio gyvenimo kulminaciją – Didįjį tridienį. Teoriniai įvadai atvers didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio liturgiją, jos prasmes ir simbolius, su jais sietinus Kristaus gyvenimo įvykius, o praktinės užduotys padės atsakyti, ką visa tai reiškia mūsų gyvenimams. Seminaro metu mokysimės šv. Ignaco maldos būdo.

Seminaro tikslas – sustoti bėglioje kasdienybėje ir darbų rutinoje, pažvelgti į Kristaus veidą šv. Rašte ir Bažnyčios liturgijoje, paruošti save Velykų įvykiui.

Temos:

 • Didysis ketvirtadienis: nuo Paskutinės vakarienės iki šv. Mišių.
 • Kojų mazgojimas – gestas, atveriantis širdis.
 • Didysis penktadienis: Jėzaus mirtis, virtusi triumfu.
 • Neišsenkantis Dievo gailestingumas: Jėzaus kančia sugeria mano skundus.
 • Didžiojo šeštadienio naktis: „Tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio Atpirkėjo!“

Seminaro trukmė: 8 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Moteriškumas pagal Bibliją: priimti kitą širdimi

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Seminaras skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris pirmiausia yra meilės genijus, sąmoningas ir savanoriškas buvimas dėl kito žmogaus. Kalbėsime apie šį vidinį moters gebėjimą jausti kitą širdimi, pasitelkiant biblinių moterų istorijas: Saros, Rutos, Esteros, Tamaros, Onos, Mortos, Marijos. Kviesime moteris atrasti ne tik biologinę, bet ir psichologinę, moralinę, dvasinę bei religinę motinystę. Kviečiame šį moters genijų atrasti visas moteris: ištekėjusias, šeimos neturinčias, ar pasirinkusias pašvęstąjį gyvenimą.

Seminaro trukmė: 18 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė

Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Tai seminarų ciklas „Savęs ir kito pažinimas, naudojant bibliodramą”, skirtas tiems, kurie nori pagilinti ryšį su Dievu, labiau pažinti save ir naujai atrasti kitą.

Bibliodrama – tai Biblijos pažinimo ir įsisąmoninimo metodas. Jo šerdį sudaro grupinis Biblijos skaitymas. Bibliodramos metu vyksta biblinių istorijų inscenizavimas, atliekamas mažomis suaugusiųjų grupėmis. Dalyviai susitapatina su bibliniais veikėjais arba su tekste esamais ar numanomais objektais ir kalba pirmuoju asmeniu, bendrauja tarpusavyje. Tekstas tarsi įsilieja į asmens gyvenimą, o Dievas gali išsakyti savo žodžius asmeniškai. Proceso metu senasis Šventojo Rašto tekstas atgyja, nes nutiesiamas tiltas tarp asmens biografijos ir Dievo Žodžio. Bibliodramos dėmesio centras yra toji vieta, kur susitinka dalyvaujančiojo gyvenimas ir Šventojo Rašto tekstas.

Galite užsisakyti vienos ar kelių dienų seminarą jus dominančia tema. Vieno seminaro trukmė:  8 – 24 val.

I tema: „Kelkis ir valgyk…“

Tikriausiai nerasime tokio žmogaus, kuris nors trumpam nebuvo nuleidęs rankų, pasidavęs liūdesiui ar baimei. Kokią didelę reikšmę turėjo tuo momentu su meile ištarti žodžiai “Kelkis”. Rekolekcijų savaitgalyje gilinsimės į 1 Kar 20, 3 – 13 Kelionė į Horebą. Kartu su pranašu Elijumi keliausime ant Horebo kalno susitikti Viešpatį ir išgirsti mano šiandienos situacijai skirtus žodžius.

II tema: „Viešpatie, padėk man!“

Seminare gilinsimės į Mk 7, 24 – 30 – Svetimšalės išgydymas. Vis dažniau mūsų visuomenėje sutinkame kitaip manančius, kitaip kalbančius žmones. Kaip dažnai patys jaučiamės atskirti, nepritampantys, negalintys ar nenorintys būti savimi. “Viešpatie, padėk man“ – tai sirofenikietės moters šauksmas Jėzui, atvėręs malonės dovanas ne tik Izraelio vaikams.

III tema:  „Kelsiuos, eisiu pas tėvą…“

Kas gi nežino palyginimo apie sūnų palaidūną? Kiek daug kartų girdėta, galbūt visam laikui įsirėžusi į atmintį istorija, vėl gali atgyti iš naujo. Atpažinti savyje laisvės troškimą ir atsakomybės suteikiamas ribas, pajausti kito atleidimą ir savo silpnumą, peržengti ar pasilikti pavydo supiltame kalne… Visa tai turėsime progos patirti skaitydami, vaidindami, naujai išgyvendami pasakojimą apie Sūnų palaidūną Lk 15, 11 – 32.

IV tema: „Kas gi mano artimas?“

“O kas gi mano artimas?” – amžinas ir vis naujai keliamas klausimas. Ar matau tuos, kuriems šiuo metu reikalinga mano pagalba? Ar noriu ir galiu jiems padėti?

Lk 10, 29 – 37 ištraukoje aprašytas palyginimas apie Gailestingąjį samarietį padės labiau suvokti Dievo meilės plotį ir gylį bei palyginti ją su savąja.

V tema: „Užmeskite tinklą…“

Kiek kartų ilgai dirbome, įdėjome be galo daug pastangų ir nepasiekėme norimo rezultato. Tačiau kartais užteko tik vieno paraginimo “ Pabandyk dar kartą” ir rezultatai nustebindavo. Nuo ko priklauso sėkmė? Koks pastangų ir rezultato santykis? Kas yra Tas, kuris “neša vaisių”? Susitikime su Jėzumi prie laužo ir pasikalbėkime apie tai. Seminare gilinsimės į Jn 21,1 -14 Pasirodymas prie Tiberiados ežero.

VI tema: „Morta ir Marija“ Lk 10, 38-42

Morta ir Marija šioje istorijoje tapo dviem skirtingai simboliai ir pasirinkimų variantais, todėl kiekvienas galime atpažinti savyje Mortą – nuolat besirūpinančią aplinka, skubančią patarnauti šalia esantiems arba Mariją – kuri visa palikusi sėdi prie Viešpaties kojų ir klausosi. Šioje bibliodramje yra keliami klausymai: kas žmogui yra geriau? Ir kaip turėčiau gyventi? Net ir būdami drauge, iš esmės einame asmeniniu keliu, kuriame priimame sprendimus savyje ir pasirenkame kas mums svarbiau.

VII tema: „Štai aš Viešpaties tarnaitė!“ Lk 1, 38

Kasdienybėje vyksta daugybė susitikimų, darbų, rūpesčių… Bet ar atpažįstame šiame verpete kartu su mumis esantį Dievą? Kviečiame stabtelėti, apmąstyti tapimo žmogumi slėpinius… Seminaro metu kūrybingai skaitysime ir gilinsimės į evangelisto Luko aprašytą Marijos apsilankymą pas Elzbietą (Lk 1, 39-56) ir kviesime kartu su Marija ir Elzbieta išgyventi susitikimo momentą.

VIII tema: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Lk 9, 35

Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis švęsti Kristaus prisikėlimą. Gavėnia – tai laikas, kai Viešpats mus ragina vėl prie jo grįžti ir laukia mūsų atsako.

Antrą Gavėnios sekmadienį Bažnyčioje skaitome Atsimainymo ant Taboro kalno ištrauką iš Luko Evangelijos. Bibliodrama – tai būdas patiems išgyventi Taboro kalno paslaptį ir kaip ji siejasi su mūsų gyvenimu. Kaip aš keliauju per gyvenimą, kas stiprina mane sunkiose gyvenimo situacijose. Kur link einu?

IX tema: Marijos mokinystė

Seminaro metu skaitysime Naujojo Testamento ištraukas apie Mariją, Jėzaus Motiną ir mokinę. Ji, ne tik visus įvykius laikė savo širdyje (plg. Lk 51 b), tačiau keliavo mokinystės kelią pažindama savo Sūnaus Dievystę jo stebukluose, bei mirties ir Prisikėlimo slėpiniuose. Esate kviečiami kartu keliauti šiuo mokinystės keliu.
Seminaro temos ir Biblijos skaitiniai:

1. Atradimas Šventykloje (Lk 2, 39 – 52)

2. Vestuvės Kanoje (Jn 2, 1-12)

3. Motina prie kryžiaus (Jn 19, 25 – 30)

4. Jeruzalės tikinčiųjų bendruomenė (Apd 1, 9-14)

X tema: „Eikite šen pusryčių!“ Jn 21, 12

Įsibėgėjus Gavėnios metui, kviečiame į bibliodramą – gyvą susitikimą su Prisikėlusiuoju Kristumi, kuris prabils į mus iš evangelijos pagal Joną. „Eikite šen pusryčių!“ tars mums Atpirkėjas. Nagrinėdami Šventojo Rašto tekstą Jn 21, 1-14 dar kartą klausime savęs ar pažįstu Tą, kuris atidavė už mane save.

X tema: „Jau nebebūk netikintis – būk tikintis“ Jn 20, 27

 

Bibliodramos taikymas pamokose

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Bibliodrama plėtoja  biblinių istorijų suaktualinimą šiandien susiejant su kasdienine žmogaus patirtimi. Tai dinamiškas grupinis metodas, kurio metu kiekvienas grupės narys kviečiamas įsijungti pagal savo poreikius ir galimybes. Per Bibliodramą skaitant ir analizuojant biblines istorijas sutinkamos įvairios žmogiškos patirtys: vyrų ir moterų santykiai, šeimos bendravimo problemos, santykiai tarp draugų ir priešų, Dievo ir žmogaus santykis, meilė ir išdavystė, gimimas ir mirtis. Perkeliant patirtį į tekstą, dalyvis turi galimybę į savo patirtį pažvelgti iš skirtingų perspektyvų Šventojo Rašto kontekste.

Tikslas: supažindinti mokytojus ir jaunimo darbuotojus su bibliodramos elementais ir jų taikymu.

Temos:

 1. Bibliodramos sąvoka ir naudojimas.
 2. Grupės pasirengimas bibliodramai.
 3. Teksto skaitymo būdai.
 4. Vaidmenų identifikacija.
 5. Kiti bibliodramos elementai.

Seminaro trukmė: 8 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Virginija Malinauskienė, Vaidilė Šumskienė

 

Lectio Divina ir bibliodrama

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Kviečiame giliau pažinti Dievo Žodį, skaitydami Šventąjį Raštą grupėje, naudodami kūrybinius, bibliodraminius skaitymo būdus gilinsimės į tekstus ir ieškosime įžvalgos, ką jie sako mano gyvenimui. Tai Lectio Divina (Dieviškasis skaitymas) kiek kitaip.

Lectio Divina susideda:

Lectio: ‚Skaitymas tyrinėja‘ Mes dėmesingai skaitome ir pagarbiai įsidėmime jo formą ir turinį. Vėl ir vėl atvira širdimi skaitant tekstą ir būnant arti jo, mums asiskleidžia pagrindiniai teiginiai.

Meditatio: ,Meditacija suranda‘. Rašto skaitymas yra dialogas lėtu tempu. Mes, skaitytojai, turime pasinerti į tekstą, skaityti jį ir siekti pastebėti tekste paslėptą tiesą, stebėti, ką ji mumyse žadina ir iškelia į paviršių. Dievo Žodyje ieškome Dievo Širdies. Kai klausomės Dievo Žodžio mes giliau prasiskverbiame į save pačius ir taip elgiantis tekstas mums atskleidžia save.

Oratio: ‚Maldos prašymai‘. Skaitymas ir įvidujinimas meditacijoje veda mus į pokalbį su Dievu. Kaip skaitytojai mes meldžiame, kad pats Dievas atvertų mums tekstą ir suteiktų tikrą Žodžio supratimą. Ši malda patvirtina skaitymą kaip dvasinį skaitymą, Rašto tyrinėjimą, atveria mus Dievo kvietimui.

Contemplatio: ‚Kontempliacija gardžiuojasi‘. Kontempliacijoje Dievas pakelia mus, žmones, virš savęs pačių ir leidžia mums ragauti tikrąjį teksto skonį, viduje teikia iki šiol mums nežinomą dvasinį džiugesį. Dabar mes kaip skaitytojai, tampame vidiniai viena su skaitomu tekstu, nes buvome priimti į susitikimą su Dievu.

Actio: ,Veikimas‘. Žmogaus sprendimas veda į egzistencinį atsaką veikiant.

Visus norinčius patirti Lietuvoje mažai žinomą metodą, maldos grupių dalyvius, vedančiuosius  kviečiame į 4 susitikimų ciklą, kuriame giliau pažinsime Lectio Divina, kuri vyksta bibliodramos būdu. Seminarų ciklo trukmė: 18 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Virginija Malinauskienė.

Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Bažnyčia per šimtmečius sukaupė maldos būdų patirtį, kurie padeda sutikti Dievą asmeniškai. Vienas efektyviausių maldos būdų yra krikščioniška meditacija. Seminaro metu bus pateikta teorija kas yra krikščioniškoji meditacija, bus mokoma metodinių principų kaip kurti ir vesti meditacijas su vaikais, jaunimu. Abu variantai bus išbandomi praktiškai su seminaro dalyviais.

Šis trumpas seminaras yra skirtas vaikų bei jaunimo mokytojams ir auklėtojams, kurie nori pagilinti vaikų/jaunimo maldos gyvenimą, vesti juos į asmeninį susitikimą su Dievu bei padėti pagrindus suaugusiojo maldai.

Seminaro trukmė: 6 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Kūrybiniai, žaidybiniai ir komandos formavimo metodai, buriant klasės, mokinių organizacijos bendruomenę

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Puiki medžiaga, idėjos, kurias galima naudoti organizuojant įvairesnę veiklą dirbant su vaikais, jų tėveliais ar studentais.“

„Gera patikrinti save kaip asmenybę, atrasti savyje kažką naujo, pažinti šalia esantį žmogų. Tai psichologinė ir emocinė, socialinė ir kultūrinė patirtis.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Mokytojau, jaunimo vadove, gal laikas skirti laiko sau? Dalyvavimas seminare praturtins ne tik žinias bei įgūdžius, bet ir suteiks geros nuotaikos, atsigausite ir su nauja motyvacija vėl grįšite pas „savus“.

Praktinė seminaro veikla orientuojama į mokytojo, socialinio pedagogo ar dienos centro savanorio profesinės kompetencijos plėtojimą; saugios, mokinio emocinės, socialinės, intelektualinės, dvasinį vystymąsi palaikančios aplinkos kūrimą. Kiekvienam programos dalyviui parengta dalomoji medžiaga su detaliai aprašytais metodais, kuriuos lengva perkelti į bet kurią savo mokomąją aplinką, kurti savo užsiėmimus.

Programos metu žinios bus perduodamos per praktinius užsiėmimus ir įvairią veiklą. Tai padeda labiau pažinti save ir kitus, stiprinti tarpusavio ryšius, pažinti ir priimti kitus, formuoti bendruomenę. Seminarų patirtį galima taikyti mokyklose, jaunimo ir suaugusiųjų susibūrimuose.

Programa skirta dorinio ugdymo, klasių auklėtojams, jaunimo organizacijų vadovams, papildomojo ugdymo mokytojams bei socialiniams pedagogams, norintiems tobulinti savo ir mokinių bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius.

Seminaro trukmė: 8 val.

Seminarus veda: Vilhelmina Raubaitė–Mikelionienė

Ugdymas šokiais ir žaidimais

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Siūlome du atskirus „Ugdymas šokiais ir žaidimais“ seminarus, kurių  metu mokomasi įvairių žaidimų ir šokių. Tai padeda labiau pažinti save ir kitus, formuoti bendruomenę. Seminarų patirtį galima taikyti mokyklose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, jaunimo ir suaugusiųjų susibūrimuose.

Bendra seminarų trukmė: 32 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Vytautas Salinis

Sakralinių šokių seminaras "Talita-kum šok"

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Seminaras „Talita kum- šok!” yra tinkamas kiekvienam, kuriam patinka šokti arba nori tai pamėginti.

Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayro dukteriai „Talita kum!” (Mk 5, 41) reiškia „mergaite, kelkis!”.

Šokis susijęs su svarbiausių kūno ir sielos judesių prigimtimi ir su pačia gyvenimo šerdimi. Taigi nieko nuostabaus, kad pamaldūs žmonės ir šventieji nevengdavo šokio, juo išreikšdami savo tikėjimą ir vidinius išgyvenimus. Šokis sukuria erdvę kūrybingam ir ritmiškam Dievo šlovinimui. Taigi šokis tampa gydančia ir išlaisvinančia maldos patirtimi.

Seminare:

 • Šoksite apie 15 –  20 šokių, kuriuos po to galėsite taikyti ir savo veikloje.
 • Susipažinsite su tarpkultūrinėmis sakralinių bei liturginių šokių tradicijomis.

Seminaro trukmė: 6 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Žydų ir krikščionių šokiai

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Šiame seminare pristatomi šokiai, kuriuos šokame moterų maldos grupėje. Vieni iš jų išmokti Bibliodramos seminaruose, konferencijose, kiti sukurti maldos metu kaip tikėjimo, maldos ir kontempliacijos katalikiškoje tradicijoje vaisius. Seminare yra šokių iš Viktorijos Hernandez knygos „Danza Contemplativa“.

Šokiai kuriami norint Dievui išreikšti įvairius jausmus ir išgyvenimus, kuriuos sunku sulaikyti savyje. Tai atsakymas Jo veikimui mūsų gyvenime. Šie šokiai tapo ne tik išraiška ar atsaku, bet ir įsiklausymu į mumyse gyvenančią Paslaptį.

Seminare šoksime hebrajų šokius, kurie taip pat vadinami Dovydo šokiais ir kuriuos šoka daugybė religinių ir pasaulietinių bendruomenių, nes mūsų šaknys slypi hebrajų tradicijoje ir mes su jais turime tą patį dvasinį paveldą. Šokius ratu ar spirale: šie šokiai laikomi šventais ar bent sutelkiančiais meditacijai, nors nepriklauso jokiai religinei tradicijai. Kai kuriais atvejais, nežinodami tikrosios šokio prasmės, autoriai suteikia žingsneliams krikščioniškosios tradicijos prasmę.

Seminare pateikiama medžiaga nėra skirta paprasčiausiai įsiminti ar perduoti kaip „gražią“, naujovišką ar net atpalaiduojančią priemonę. Šie šokiai po truputį veda šokantįjį link maldos. Jie pilni transcendencijos, ir būtent tokia yra jų prasmė, kuri turi būti perduodama. Visi šokiai padeda šokančiajam (nesvarbu, ar jis tikintis, ar ne) pažadinti savo dvasinę plotmę.

Kiekvienas šokis, nors ir paprastas, turi dvigubą tikslą:

• kad jį būtų galima šokti grupėje, kuri gali ir neturėti šokių patirties,

• perduoti dvasinį išgyvenimą šokantiems.

Tik kai kuriais atvejais šokame liturginėse apeigose. Dažniausiai šokiai naudojami sukurti kontempliatyvią aplinką bet kokioje vietoje: salėje, koplyčioje, gryname ore ar panašiai. Be to, žodyje „kontempliacija“ glūdi ir iš krikščioniškosios tradicijos kilusio mistinio susitikimo su Dievu prasmė. Būtent ten mus ir veda šie šokiai. Šie šokiai, žinoma, skirti ir vyrams, ir moterims.

Seminaro trukmė: 6 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Krikščioniškas šokis ir meditacija

Maldos grupė moterims

Kviečiame merginas, moteris mokytis garbinti Viešpatį kitu, mažiau įprastu būdu, tačiau tokiu pat prasmingu ir nuoširdžiu kaip ir kasdienė malda ar giesmė. Sakralūs šokiai yra santykio su Dievu išraiškos forma, kuri padeda atkurti sielos ir kūno vienybę, kuria pusiausvyrą ir ramybę. Šokdamos kartu skiriame laiko maldai, mokomės dėkoti ir pastebėti Dievo dovanas, kurias gavome per savaitę. Šokis bendruomenėje – tai galinga užtarimo malda, mokymasis pavesti ir atiduoti Dievui tai ko nepakeliu, nesuprantu, kas sunku. Santykis su Dievu tampa gilesnis.

Šokiai – labai paprasti ir nereikalaujantys išankstinio choreografinio pasiruošimo. Vakaro struktūra yra pagal šv. Ignaco dienos peržvalgą. Taip pat skiriame laiko kūrybai, maldai su Šventuoju Raštu.

Biblijoje taip pat randame nemažai citatų, kuriose žmogus raginamas šlovinti Dievą visu kūnu.

Seminaro trukmė: 8 susitikimai vakarais; 12 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Per juokus į geresnę santuoką

„Buvau visą laiką su savo žmona, abu juokėmės, abu jaučiamės gerai. O svarbiausia įžvalga: gyvendamas su savo žmona, turiu geriausią savo gyvenime pasirinkimą.“

„Seminaras dar kartą patvirtino, kad šeima yra nuostabiausias dalykas pasaulyje.“

„Pamačiau, supratau aiškiau pačias problemas, jų esmę ir jų sprendimo būdus. Svarbu, kad abu atėjom su vyru – abu darėm klaidų, bet norim jas ištaisyti.“

Iš dalyvių atsiliepimų

“Per juokus į geresnę santuoką” – netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, gvildena sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. Marko pateikiamos iliustracijos labai šmaikščios, spalvingos ir linksmos. Šio seminaro metu dalyviai pasisems vertingų žinių, prisijuoks ligi soties, įsileis į santuoką teigiamų permainų vėjų.

Mark Gungor – radijo laidų vedėjas, lektorius, knygos „Laugh Your Way to Better Marriage“ autorius, vienas žymiausių konsultantų šeimos ir vedybinio gyvenimo klausimais JAV. M.Gungor įrodo, jog raktas į vedybinę palaimą nėra vien romantika ar likimas – tai ir darbas, ir įgūdžiai.

Seminaras vyks lietuvių kalba. Bus žiūrimi DVD įrašai. Diskutuojama poromis ir grupelėse.

Seminaras yra skirtas sutuoktiniams bei poroms, besirengiančioms santuokai. 

Seminaro trukmė: 18 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Vytautas Salinis

Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Ir man, ir šeimai šis seminaras – labai naudingas. Iškilę sunkumai šeimoje ėmė spręstis. Abu suartėjome. Vaikai pajuto santykių atšilimą, tapo džiaugsmingesni.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Ar  įmanomas šventumo kelias šeimoje?

Ar vyras ir žmona, besirūpinantys vaikais, kasdieniniais  šeimos  poreikiais  yra  tik  pakeleiviai?

Ar šventumas ir laimė turi ką nors bendro?

Tai praktinis seminaras sutuoktiniams bei draugaujančioms poroms, kuriame kviesime pažvelgti į šventųjų bei palaimintųjų porų pavyzdžius, kaip jie savo gyvenimu atsiliepė į Dievo kvietimą keliauti šventumo keliu, kalbėsimės apie šeimos gyvenime kylančius iššūkius, sunkumus ir kaip juos spręsti.

Seminaro metu:

 • Pajusite džiaugsmą į savo sutuoktinį pažvelgę kitomis akimis;
 • Nustebsite sužinoję, kas labiausiai vienija sutuoktinius;
 • Atlikdami praktines užduotis, įgysite įgūdžių, kaip išklausyti ir prakalbinti savo sutuoktinį;
 • Sužinosite, kaip abu kartu galite artėti prie Dievo;
 • Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuoktinių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis;
 • Sužinosite, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.

Temos:

 • Dievas, mano sutuoktinis ir aš.
 • Šventumas poroje, kas tai? Augti mylint.
 •  Iššūkiai ir sunkumai šeimoje.
 • Kad susiliestų ir širdys…
 • Bendra šeimos malda – būti kartu.
 • Mano sutuoktinio Dievo įvaizdis.
 • Kitokio kito priėmimas – charakterių skirtingumai, kai psichologija nebegelbsti.
 • Menas išklausyti sutuoktinį.

Seminaro trukmė: 18 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė

Jausmai kaip spalvos

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

2016 m. lapkričio-sausio mėnesiais Gyvenimo ir tikėjimo institute vyko rekolekcijos įtėviams ir įvairių sunkumų turinčioms šeimoms. Tėvų susitikimų metu vaikai dalyvaudavo jiems skirtuose užsiėmimuose. Juose vaikai (6-12m.) mokėsi pažinti savo jausmus ir juos išreikšti. Patyrėme, kad jie noriai dalyvavo programoje, atvirai dalinosi savo patyrimais. Tėvų/globėjų liudijimu, vaikai tapo ramesni, labiau susitelkę, o tai svarbus pasiekimas, sunkias patirtis išgyvenusiems ar dar jas tebepatiriantiems vaikams.

Manome, jog to pasiekti padėjo:

 • 1) vaizdūs teoriniai paaiškinimai, kas yra jausmai ir kaip jie veikia;
 • 2) žaidimai, padedantys reikšti jausmus ir bendrauti (sukurta saugi ir draugiška erdvė);
 • 3) įvairių jausmų išraiškų išbandymas (ypač stiprių negatyvių jausmų);
 • 4) trumpi vaidinimai su lėlėmis, kurios ko nors bijo arba ko nors pyksta ir pan. (taip vaikai gali reflektuoti savo jausmus);
 • 5) filmai apie jausmus ir jų metodiškas aptarimas;
 • 6) darbeliai, meno užsiėmimai, padedantys įsisavinti nagrinėjamą temą, o ir patys savaime yra raminanti ir džiuginanti veikla.

Norime pasidalinti savo gerąja patirtimi su suaugusiais dirbančiais dienos centruose arba su socialiniais darbuotojais mokyklose.

Seminare:

 • pristatysime vaikams tinkamą teorinę medžiagą;
 • pateiksime užsiėmimų ir darbelių aprašymus;
 • o kai kuriuos išbandysime ir aptarsime seminaro metu.

Trukmė: 6 val.

Veda: Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė, Virginija Malinauskienė

Laisvė ir ribos doroviniame vaikų ugdyme

Seminaras tėvams, kuriems rūpi dorinis vaikų ugdymas

Moralinį ugdymą laiduoja ne mokykla, bet šeima; ji negali to deleguoti kitiems. Seminaro metu tėvai aptars pagrindinius savo vaikų ir jų pačių, kaip ugdytojų poreikius, sužinos strategijų, kaip juos atliepti. Įgaus žinių, kaip įgalinti vaiko moralinio brendimo laisvę, kaip atpažinti ir lydėti vaikus jų visapusiško dvasinio ir fizinio augimo bei autentiškos autonomijos puoselėjimo procesuose.

Seminaro tikslas: stiprinti tėvų atsakomybę sąmoningai, racionaliai ir tinkamai auklėti savo vaikus; suteikti žinių ir įgūdžių, kaip moraliai ugdyti savo vaikus.

Trukmė: 3 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

Nuotolinio mokymo programos

Kelionė po Senąjį Testamentą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Svarbiausia patirtis kurso metu buvo, žvelgiant į žydų tautos istoriją, dar kartą peržvelgti Dievo braižą mano asmeniniame gyvenime. Žvelgti į žydų tautos patirtį su Dievu ir jos nuklydimus ir tai matyti šiandieniniame pasaulyje (istorija tęsiasi/ kartojasi)

Iš dalyvių atsiliepimų

Tai programa, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga – biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Programos metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Tai nuotolinio mokymo programa, todėl labai patogi tiems, kurie labai užimti. Studijoms nereikia niekur eiti iš namų, tiesiog jūs galėsite prisijungti jums patogiu laiku.

Programa „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

 • – Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
 • – Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
 • – Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Programos metu skaitysite Švento Rašto tekstus, įdomius įvadus praturtintus vizualiomis priemonėmis Savarankiškos užduotys  ir diskusijos nuotolinėje erdvėje, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus leis patirti studijų dinamiškumą. Programos metu, kiekvieną savaitę, dalyvis, jam patogiu metu, prisijungia prie tinklalapio, perskaito pateiktą medžiagą ir atlieka užduotis išsaugotame dokumente, kurį el.paštu atsiunčia kurso moderatorėms ir gauna jų komentarus.

Studijų trukmė: 12 studijų savaičių (60 val.)

Išankstinė registracija būtina. Užsiregistravę ir sumokėję dalyvio mokestį dalyviai gauna prisijungimo slaptažodžius ir jais naudojasi viso kurso metu. Užsiregistravę, bet nesusimokėję dalyviai galės susipažinti su medžiaga pirmąją studijų savaitę (gaus laikinus slaptažodžius) ir nuspręsti lankyti ar ne. Nuo antros studijų savaitės nesusimokėjusių dalyvių prieiga bus anuliuota.

Kelionė po Naująjį Testamentą

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Anksčiau pro pirštus žiūrėjau į apaštalų veiklos aprašymus ir laiškus Naujajame Testamente. Pauliaus gyvenimo aprašai ir raštai atnešė labai gyvą pajautimą gyvenimo dėl idėjos.“

„Įdomu ir naudinga buvo atlikti užduotis, kuriuose buvo Šv. Rašto ryšys su šia diena, jo analizė, bei sąsajų ieškojimas su šia diena.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus – kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus – ar noriu pažinti ir priimti tokį Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius…

Tai nuotolinio mokymo programa, todėl labai patogi tiems, kurie labai užimti. Studijoms nereikia niekur eiti iš namų, tiesiog jūs galėsite prisijungti jums patogiu laiku.

Programa “Kelionė po Naująjį Testamentą“ kviečia kartu:

 1. Atsiversti dažniausiai cituojamą tekstą, kurio posakius naudojame to nežinodami;
 2. Per trumpą laiką perskaityti didžiąją dalį Naujojo Testamento
 3. Pažinti Jėzaus asmenį iš pirmojo rašytinio šaltinio;
 4. Pajusti Dievo Žodžio padrąsinančią galią ir vedimą;
 5. Išmokti skaityti Šventąjį Raštą „tarp eilučių“;
 6. Šv. Pauliaus laiškuose atrasti esmines krikščionybės tiesas;

Programos metu dalyviai savarankiškai skaito vizualiomis priemonėmis praturtintą medžiagą, atlieka užduotis, diskutuoja virtualioje erdvėje, atsakymus į asmeninius klausimus iš vadovų gauna elektroninio pašto pagalba. Kursą gali lankyti visi besidomintys Naujuoju Testamentu, ypač rekomenduojame tiems, kurie baigė nuotolinio mokymo programą „Kelionė po Senąjį Testamentą“.

Studijų trukmė: 12 studijų savaičių (60 val.)

Pirmų amžių Bažnyčios dvasingumas

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Šiame kurse pagilinau žinias apie pirmųjų amžių Bažnyčią. Atskirų jos narių dvasingumą. Gavau daug gerai paruoštos medžiagos, kurią galėsiu panaudoti bendraujant su mokiniais ir draugais. Panorau aplankyti vietas, kur gyveno dykumos tėvai.“

„Svarbiausia patirtis šio kurso metu – niekada nepaliauti mokytis, kaip ir niekada nepaliauti melstis. Šio kurso metu jaučiau discipliną, konkretumą ir tikslumą.“

Iš dalyvių atsiliepimų

Programos metu pristatomi ankstyvųjų amžių Bažnyčios Tėvų ir šventųjų raštai. Gilinamasi į pirmųjų krikščionių (I–IV a.) liturginį Eucharistijos bei krikšto šventimą, skaitant šventųjų raštus, susipažįstama su to laikmečio Bažnyčios dvasingumu, maldos praktikomis.

Tai nuotolinio mokymo programa, todėl labai patogi tiems, kurie labai užimti. Studijoms nereikia niekur eiti iš namų, tiesiog jūs galėsite prisijungti jums patogiu laiku.

Temos:

1)      Apaštalinės Bažnyčios dvasingumo bruožai.

2)      Kankinystė dėl Kristaus.

3)      Liturgija: Krikštas ir Eucharistija.

4)      Dykumos askezė.

5)     Bažnyčios Tėvai ir Mokytojai.

6)      Šv. Augustinas: atsivertimas ir autobiografija.

7)      Šv. Benediktas ir vienuolinis sąjūdis.

Studijų trukmė: 8 studijų savaitės, (35 val.)

Dalyvio teisės ir pareigos:

1)  Dalyvis privalo turėti galimybę nors kartą per keletą dienų naudotis internetu;

2)  Sumokėjęs už programą, dalyvis gauna savo prisijungimo slaptažodį, kuriuo naudojasi tik jis pats. Slaptažodis suteikiamas visos programos metu. Pasibaigus programai slaptažodis anuliuojamas. Instrukciją, kaip prisijungti prie nuotolinės programos, išsiųsime kartu su Jūsų slaptažodžiu. Programos metu dalyviui yra prieinama visa elektroninė nuotolinės programos medžiaga.

3)  Programą sudaro 8 dalys. Kiekvienas dalyvis per nustatytus terminus susipažįsta su pateikta medžiaga ir atlieka užduotis internete. Vienai daliai atlikti skiriama savaitė.

4) Pabaigus programą dalyviui yra išsiunčiamas programos baigimą liudijantis pažymėjimas. Programa laikoma baigta, kai el. paštu atsiunčiama užpildyta Įvertinimo anketa.

Nuotolinę programą moderuoja: Vaidilė Šumskienė, Valda Šadzevičiūtė, Bernadeta Mališkaitė SJE.

Krikščioniškojo dvasingumo lobynas prieštaringaisiais viduramžiais

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Supratau, kad norint gilintis į Krikščionybę, galima rasti įvairių būdų tai padaryti. Vienas iš jų – nuotoliniai mokymai “

“ Mane visada labai žavi, kai skaitau šių šventųjų istorijas tai, kad jie būdami didžiaisiais šventaisiais, yra paprasti žmonės, turintys savo žmogiškąsias istorijas.“

„Sužinojau, kad katalikai taip pat turi legalią meditaciją ir mistiką“

Kviečiame kartu keliauti per kontrastinguosius viduramžius, vienų vadinamus tamsiaisiais, kitų – iškiliaisiais. Prisiliesime prie airių piligrimystės sampratos ir jos raiškos, Rytų Bažnyčios dvasingumo (ikonos ir Jėzaus maldos), žvelgsime į Asyžiaus Neturtėlį Pranciškų ir jo sodinukę Klarą, sutiksime visą eilę didžiųjų Bažnyčios mistikų ir mistikių – Julijoną Noričietę, Teresę Avilietę, Kryžiaus Joną bei kt. Bus proga geriau pažinti mūsų krašto šventąjį – karalaitį Kazimierą.

Programa vyks nuotolinėje erdvėje. Kiekvieną savaitę bus įkabinama nauja dalis: teoriniai įvadai, vaizdinė medžiaga, šventųjų raštai. Susipažinus su pateikta medžiaga, kviesime dalyvius atlikti pateiktas savarankiškas užduotis ir atsiųsti juos el. paštu moderatoriams. Šios užduotys skirtos pasidalinti, kuo jums buvo svarbi kurso medžiaga, kokias sąsajas atpažįstate tarp to meto ir šiandienos gyvenimo.

Programos trukmė – 8 studijų savaitės, (35 val.)

Nuotolinio mokymo programą moderuoja: Vaidilė Šumskienė, Valda Šadzevičiūtė, Bernadeta Mališkaitė SJE.

Katalikiškojo dvasingumo turtai Naujaisiais laikais XV - XIX a.

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

XV–XIX a. ypač sunkūs ir neramūs laikai Bažnyčiai: besikartojanti maro epidemija, nesiliaujantys karai, Reformacija, Šviečiamojo amžiaus idėjos ir Prancūzijos revoliucija, prasidėjusi sekuliarizacija…Bet visa tai – ne kliūtis tikram šventumui. Tamsiame danguje žvaigždės atrodo dar ryškesnės. Šio visom prasmėm sudėtingo laikmečio ištikimųjų vyrų ir moterų gyvenimo liudijimai nepraranda savo reikšmės ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir visos žmonijos dvasingumo kontekste.

Programos metu:

·     Reformacijos, Didžiosios Prancūzijos revoliucijos, sekuliarizacijos kontekste ieškosime švento gyvenimo atspindžių;

·     prisiliesime prie šio laikmečio Lietuvos valstybės ir Bažnyčios istorijų, aptarsime jėzuitų įtaką Lietuvos švietimui, jų misijas;

·     žvelgsime į mūsų tautai brangių šventųjų ir iškilių asmenų gyvenimus;

·     skaitysime šventųjų raštus;

·     aptarsime laiko juostas, kurios padės labiau išvysti laikmečio įvykius, persipinančius ir įtakojančius pasaulio ir Bažnyčios istorijas.

Temos:

1.   Reformacija ir katalikiškoji reforma. Šv. Robertas Belarminas(1542–1621) ir šv. Tomas Moras(1480–1535).

2.   Šv. Ignacas Lojola (1491–1556). Pašaukimas ir pasirinkimas.

3.    Katalikybės atstatymas Lietuvoje: vysk. Merkelis Giedraitis (1536–1609).

4.    Šviečiamoji epocha, Prancūzijos revoliucija 1789 m. ir šv. Jonas Marija Vianėjus(1786–1859).

5.    Pasaulinių misijų epocha: Šv. Teresė iš Lizjė 1873–1897 ir šv. Pranciškus Ksaveras(1506–1552).

6.    Sekuliarizacija – kardinolas Henris Niumanas (1801–1890).

7.     Katalikybė caro valdomoje Lietuvoje: Šv. Rapolas Kalinauskas (1835–1907).

Programa vykdoma nuotolinio mokymo (-si) būdu. Kiekvieną savaitę dalyviai tinklalapyje skaito studijų medžiagą ir atlieka pateiktas užduotis. Savo ruožtu kurso moderatoriai rašo komentarus, atsako į dalyvių klausimus.

Į šią programą kviečiami visi besidomintys Katalikų Bažnyčios dvasingumu. Ypač jis rekomenduotinas baigusiems „Pirmų amžių Bažnyčios dvasingumas“ ir „Krikščioniško dvasingumo lobynas prieštaringaisiais viduramžiais“ programas.

Studijų trukmė: 8 studijų savaitės, (35 val.)

Nuotolinio mokymo programą moderuoja: Vaidilė Šumskienė, Valda Šadzevičiūtė, Bernadeta Mališkaitė SJE.