Kursai, seminarai, nuotolinio mokymo programos

Instituto renginius galima užsisakyti, atvešime juos į jūsų bendruomenę ar įstaigą. Didžioji dalis kursų ir seminarų – akredituotos, todėl tinkamos pedagogams kelti kvalifikaciją.

 

Kursai ir seminarai

4 žingsniai į darnų bendravimą

Galime vykdyti ir tiesioginiu ir nuotoliniu būdu

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Kas gali mus labiau praturtinti už bendrystę?.. Turbūt sutiksite, kad kokybiškas ryšys su savimi ir kitu yra didžiausia dovana, kurią turėtume saugoti labiau už bet kokius prabangos daiktus. Bendravimas suteikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės pojūtį, teikia energijos, skatina tobulėti ir pašalina nesutarimus.

Deja, geri bendravimo įgūdžiai mums nėra įgimti, savaime suprantami. Kaip ir daug ko, bendrauti mokomės…

Kursas paremtas neprievartinio bendravimo metodu (Nonviolent Communication) ir jį sudaro dvi dalys:

4 žingsniai į darnų bednravimą I d. (6 susitikimai)

Kurso metu išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais. Susipažinsime su nesmurtinio, atjaučiančio bendravimo principais. Mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius, gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

4 žingsniai į darnų bendravimą II d. (5 susitikimai), skiriama jau išklausiusiems I dalį.

Antrojoje kurso apie neprievartinį bendravimą, kuris yra tikriausias raktas į sutarimą, dalyje toliau gilinsime nesmurtinio bendravimo įgūdžius, t. y. mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius bei ieškosime būdų, kaip juos atliepti. Ypatingą dėmesį skirsime klausymosi įgūdžiams, empatijos sau ir kitam svarbai, kylančių konfliktų sprendimams, gilesniam savęs pažinimui.

Bendra kurso trukmė: 40 val.

Veda: Bernadeta Mališkaitė SJE, Virginija Malinauskienė, Vaidilė Šumskienė

 

 

 

Kelionė po Senąjį Testamentą

Galime vykdyti ir tiesioginiu, ir nuotoliniu būdu

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga -biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

 • – Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
 • – Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
 • – Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Kurso trukmė: 12 susitikimų kartą per savaitę (60 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

Svarbiausia yra pasikeitęs žvilgsnis į Senąjį Testamentą – tai jau nebe pavieniai pasakojimai, painios žydiškų istorijų džiunglės, kai nežinia, pro kur įeiti ir kaip įėjus išeiti. Rimtas atradimas yra psalmės.

Iš dalyvių atsiliepimų

Kelionė po Naująjį Testamentą

Galime vykdyti ir tiesioginiu, ir nuotoliniu būdu

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Naujasis Testamentas – tai knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu, ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių Jo žodžius, posakius, veiksmus, kurie provokuoja, kalbina, kelia klausimus. Ar noriu pažinti ir priimti Dievą, kuris nebijo skurdo – gimsta tvarte, kuris eina į vestuves, gydo ligonius, kalbasi ir pietauja su nusidėjėliais ir visuomet randa laiko maldai, o jo sostu tampa kryžius?…

Kursas „Kelionė po Naująjį Testamentą“ kviečia kartu:

 • atsiversti dažniausiai cituojamą tekstą, kurio posakius naudojame to nežinodami;
 • per trumpą laiką perskaityti didžiąją dalį Naujojo Testamento;
 • pažinti Jėzaus asmenį iš pirmojo rašytinio šaltinio;
 • pajusti Dievo Žodžio padrąsinančią galią ir vedimą;
 • išmokti skaityti Šventąjį Raštą „tarp eilučių“;
 • šv. Pauliaus laiškuose atrasti esmines krikščionybės tiesas.

Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien. Kurso metu skaitysite Švento Rašto tekstus, klausysimės įdomių įvadų, praturtintų vizualiomis priemonėmis. Savarankiškos užduotys, diskusijos, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus, leis patirti studijų dinamiškumą ir atrasti Dievą kasdienybėje.

Kurso trukmė: 12 susitikimų kartą per savaitę (60 val.), susitikimo trukmė 2,5 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė, Virginija Malinauskienė

 

 

 

Moteriškumas pagal Bibliją: priimti kitą širdimi

Galime vykdyti ir tiesioginiu, ir nuotoliniu būdu

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Seminaras skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris pirmiausia yra meilės genijus, sąmoningas ir savanoriškas buvimas dėl kito žmogaus. Kalbėsime apie šį vidinį moters gebėjimą jausti kitą širdimi, pasitelkiant biblinių moterų istorijas: Saros, Rutos, Esteros, Tamaros, Onos, Mortos, Marijos. Kviesime moteris atrasti ne tik biologinę, bet ir psichologinę, moralinę, dvasinę bei religinę motinystę. Kviečiame šį moters genijų atrasti visas moteris: ištekėjusias, šeimos neturinčias, ar pasirinkusias pašvęstąjį gyvenimą.

Seminaro trukmė: 18 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė

Krikščioniška meditacija: teorija ir praktika

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Bažnyčia per šimtmečius sukaupė maldos būdų patirtį, kurie padeda sutikti Dievą asmeniškai. Vienas efektyviausių maldos būdų yra krikščioniška meditacija. Seminaro metu bus pateikta teorija kas yra krikščioniškoji meditacija, bus mokoma metodinių principų kaip kurti ir vesti meditacijas. Abu variantai bus išbandomi praktiškai su seminaro dalyviais.

Seminaro trukmė: 6 val.

 

Asmeninio dvasinio vadovavimo / palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Programos metu dalyviai analizuoja dvasinio vadovavimo sampratą ir procesą, pagrįstą šv. Ignaco tradicija, daug dėmesio skiria dvasių skyrimui ir Dievo valios įžvalgos principams pagal šv. Ignacą, dvasinių vadovų etikos kodeksui, etinės elgsenos gairėms. Taip pat ugdo socialinius įgūdžius, svarbius dvasinio vadovavimo procesui, susipažįsta su asmeniniu rekolekcijų, šv. Ignaco Dvasinių Pratybų organizavimu ir dinamika.

Programa skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę, skirtą kaip pagalbą kitiems gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Nagrinėjamos temos:

1.      Dvasingumo samprata.

2.      Dvasinio vadovavimo prigimtis.

3.      Kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas.

4.      Dievo valios įžvalgos principai.

5.      Dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą

6.      Socialinių įgūdžių, svarbių dvasinio vadovavimo/palydėjimo procese ugdymas.

7.      Asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda.

8.      Dvasinių vadovų etikos kodeksas. Etinės elgsenos gairės.

9.      Asmeninių rekolekcijų ir Dvasinių Pratybų pagal šv. Ignacą organizavimo ypatumai ir dinamika.

Seminaras susideda iš 6 savaitgalinių susitikimų (penktadienį ir šeštadienį)

Kurso trukmė: 100 val.

Veda: kun. Vytautas Sadauskas SJ, Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė, kun. Aldonas Gudaitis SJ

Troškimų galia

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

„Supratau, kaip svarbu ir naudinga analizuoti savo troškimus; nugalėjau baimę juos išsakyti.“
„Užduotys paskatino giliau pažinti savo troškimus, supratau, kad tai kelias į vidinę harmoniją.“
„Atradau konkrečius kelius troškimams pasiekti, supratau svarbių dalykų apie save ir kitus“.

Iš dalyvių atsiliepimų

Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis. Ko aš trokštu?  Ką man reiškia troškimas? Ar tikrai jis toks gyvybiškai man svarbus? Kartais sakome: „nežinau, ko noriu…“; „nėra noro gyventi“; „noriu, bet negaliu turėti“. Neįvardinti ir neįgyvendinti  troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Kita vertus, begalinis troškimų tenkinimas veda į savanaudiškumą, netinkamus santykius su savimi ir kitais.

Seminaro turinys atskleidžia šias temas:
– Troškimų medis auga;
– Pasakos motyvas – kaip troškimų atspindys;
– Asmenybės socialiniai vaidmenys ir troškimai;
– Santykiai su savimi ir kitais – kaip „duodančių“ ir „imančių“ troškimų rezultatas;
– Baimės – troškimų priešai;
– Troškimai – kaip pagalba atpažinti savo veiklos galimybes;
– Ar troškimai kada nors baigiasi…?

Seminaro metu ir po jų:
– Jūs žvelgsite į savo troškimus ir geriau pažinsite save;
– pagerinsite santykius su kitais;
– atrasite troškimų ir asmeninių vertybių ryšį;
– išsiaiškinsite troškimų prioritetus ir pajausite laisvę rinktis;
– atrasite giliausią troškimą savyje ir galimybes jį pasiekti.

Seminaras „Troškimų galia“ padeda suderinti širdyje pulsuojančias svajones, viltis, prasiveržiančius poreikius. Tai suteikia vidinės šviesos santykiams su savimi ir su kitais, stiprina pasitikėjimą Dievu ir savimi. Gyvenimo kasdienybė nušvinta viltimi ir džiaugsmu.

Seminarą veda: Valda Šadzevičiūtė.

Seminaro trukmė: 8 val.

 

 

Bibliodramos taikymas pamokose

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Bibliodrama plėtoja  biblinių istorijų suaktualinimą šiandien susiejant su kasdienine žmogaus patirtimi. Tai dinamiškas grupinis metodas, kurio metu kiekvienas grupės narys kviečiamas įsijungti pagal savo poreikius ir galimybes. Per Bibliodramą skaitant ir analizuojant biblines istorijas sutinkamos įvairios žmogiškos patirtys: vyrų ir moterų santykiai, šeimos bendravimo problemos, santykiai tarp draugų ir priešų, Dievo ir žmogaus santykis, meilė ir išdavystė, gimimas ir mirtis. Perkeliant patirtį į tekstą, dalyvis turi galimybę į savo patirtį pažvelgti iš skirtingų perspektyvų Šventojo Rašto kontekste.

Tikslas: supažindinti mokytojus ir jaunimo darbuotojus su bibliodramos elementais ir jų taikymu.

Temos:

 1. Bibliodramos sąvoka ir naudojimas.
 2. Grupės pasirengimas bibliodramai.
 3. Teksto skaitymo būdai.
 4. Vaidmenų identifikacija.
 5. Kiti bibliodramos elementai.

Seminaro trukmė: 8 val.

Veda: Virginija Malinauskienė, Vaidilė Šumskienė

 

Pedagoginių psichologinių žinių kursas

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa.

Kursas skirtas neformaliojo vaikų švietimo specialistams, stovyklų vadovams. Kursas parengtas atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo mokytojų veiklos specifiką ir yra paruoštas taip, kad besimokantieji galėtų patirti neformaliojo ugdymo(si) procesus mokymosi grupėje, juos reflektuoti, analizuoti, daryti išvadas ir taikyti jas savo praktinėje veikloje. Analizuodami savo praktiką  besimokantieji identifikuoja savo praktinio darbo problemas, dilemas, iššūkius, klausimus ir čia pat, besimokančiųjų grupėje, ieško atsakymų bei jų sprendimo galimybių. Kursas grindžiamas „mokymosi iš patirties“ principu.

Kurso trukmė: 120 val.

 

Jausmai kaip spalvos

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

2016 m. lapkričio-sausio mėnesiais Gyvenimo ir tikėjimo institute vyko rekolekcijos įtėviams ir įvairių sunkumų turinčioms šeimoms. Tėvų susitikimų metu vaikai dalyvaudavo jiems skirtuose užsiėmimuose. Juose vaikai (6-12m.) mokėsi pažinti savo jausmus ir juos išreikšti. Patyrėme, kad jie noriai dalyvavo programoje, atvirai dalinosi savo patyrimais. Tėvų/globėjų liudijimu, vaikai tapo ramesni, labiau susitelkę, o tai svarbus pasiekimas, sunkias patirtis išgyvenusiems ar dar jas tebepatiriantiems vaikams.

Manome, jog to pasiekti padėjo:

 • 1) vaizdūs teoriniai paaiškinimai, kas yra jausmai ir kaip jie veikia;
 • 2) žaidimai, padedantys reikšti jausmus ir bendrauti (sukurta saugi ir draugiška erdvė);
 • 3) įvairių jausmų išraiškų išbandymas (ypač stiprių negatyvių jausmų);
 • 4) trumpi vaidinimai su lėlėmis, kurios ko nors bijo arba ko nors pyksta ir pan. (taip vaikai gali reflektuoti savo jausmus);
 • 5) filmai apie jausmus ir jų metodiškas aptarimas;
 • 6) darbeliai, meno užsiėmimai, padedantys įsisavinti nagrinėjamą temą, o ir patys savaime yra raminanti ir džiuginanti veikla.

Norime pasidalinti savo gerąja patirtimi su suaugusiais dirbančiais dienos centruose arba su socialiniais darbuotojais mokyklose.

Seminare:

 • pristatysime vaikams tinkamą teorinę medžiagą;
 • pateiksime užsiėmimų ir darbelių aprašymus;
 • o kai kuriuos išbandysime ir aptarsime seminaro metu.

Trukmė: 6 val.

Veda: Virginija Malinauskienė

Laisvė ir ribos doroviniame vaikų ugdyme

Seminaras tėvams, kuriems rūpi dorinis vaikų ugdymas

Moralinį ugdymą laiduoja ne mokykla, bet šeima; ji negali to deleguoti kitiems. Seminaro metu tėvai aptars pagrindinius savo vaikų ir jų pačių, kaip ugdytojų poreikius, sužinos strategijų, kaip juos atliepti. Įgaus žinių, kaip įgalinti vaiko moralinio brendimo laisvę, kaip atpažinti ir lydėti vaikus jų visapusiško dvasinio ir fizinio augimo bei autentiškos autonomijos puoselėjimo procesuose.

Seminaro tikslas: stiprinti tėvų atsakomybę sąmoningai, racionaliai ir tinkamai auklėti savo vaikus; suteikti žinių ir įgūdžių, kaip moraliai ugdyti savo vaikus.

Trukmė: 3 val.

Veda: Vaidilė Šumskienė