2018-04-30

Kas gali mus labiau praturtinti už bendrystę?.. Turbūt sutiksite, kad kokybiškas ryšys su savimi ir kitu yra didžiausia dovana, kurią turėtume saugoti labiau už bet kokius prabangos daiktus. Bendravimas suteikia laimės, pasitenkinimo, gyvenimo pilnatvės...

2018-05-03

Kurso metu žvelgsime į mūsų tikėjimo pradžią - pirmųjų krikščionių dvasingumą, gilinsimės į jų liturginį Eucharistijos bei krikšto šventimą; išgirsime laiką pranokusius dykumos tėvų ir motinų apoftegmas – gyvenimo išmintį nešančius posakius. Taip...

2018-05-08

„Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus paduota kaip Viatikas....

2018-05-08

Kviečiame į maldos ir susikaupimo vakarus, kuriuose geriau pažinsime Mergelės Marijos asmenį, pamaldumo formas ir jų kilmę, įgysime istorinių ir teologinių žinių, pagilinsime asmeninį ryšį su Marija.

Minime Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos paveikslo 300 – ąsias...

2018-05-09

Dievas neaprašomas ir neapibrėžiamas. Mes kalbame apie Jį pasitelkdami įvaizdžius – tarsi mažyčius didelės mozaikos spalvotus akmenėlius, galinčius šį tą atskleisti apie mūsų Kūrėją. Šv. Augustinas prisipažįsta: „Pražystu, kai išvystu savo panašumą...