2017-11-20

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia žvelgti į savyje ir aplink mus esančią netvarką – nuodėmę – gailestingos Dievo meilės žvilgsniu. Netvarkos atpažinimas atveria žmogui galimybę siekti vidinės laisvės. Tai laikas, skirtas rinktis kelią, vedantį į Gyvenimą....

2017-12-02

Kalėdų laikotarpis tampa daugybės susitikimų, darbų ir rūpesčių sūkuriu: atvirlaiškiai, metų pabaigos ataskaitos, dovanos, artimųjų lankymas... VIENATVĖ... Bet ar atpažįstame šiame verpete kartu su mumis esantį Dievą? Kviečiame skirti laiko sau ir Tam, kuris visuomet laukia...

2017-12-10

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

 

II savaitė gruodžio 10...

2017-12-26

 Šv. Ignacas  nurodo aiškius dvasinės kelionės tarpsnius ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai juos pasiekti.  Dvasinių pratybų metu yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie meditacinę bei...

2018-01-03

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

 

IV savaitė sausio 3-11...