2014-06-16

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis...

2014-07-02

Dvasinių pratybų (I savaitės) laikas

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia pažvelgti į savyje esančią nedarną, nuodėmės trauką ir iš jos išsilaisvinti, priimant Dievo atleidimą. Mumyse vyraujančių tendencijų suvokimas padeda pasiekti...

2014-07-02

Trečioji savaitė skirta skausmo ir kančios apmąstymui, joje kontempliuojama Kristaus kančia ir mirtis.

III savaitė (tiems, kurie atlikę Pagrindą, I ir II savaites)

Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantas įsipareigoja toliau kasdien melstis su...

2014-07-12

Antroji savaitė skirta Jėzaus gyvenimo kontempliacijai ir pasirinkimui. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, o tai suvokus - nuoširdus ryžtas to siekti. Todėl Pratybos padeda atrasti savo pašaukimą: šeima ar kunigystė...

2014-07-12

Dvasinių pratybų (IV savaitės) laikas

Ketvirtąją savaitę sudaro kontempliacijos apie Kristaus pasirodymus po prisikėlimo. Šis laikas įgalina Pratybas atliekantį žmogų vis labiau susitapatinti su Išganytoju, jo mintys ir...