2016-02-17

Tai kvalifikacinis seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.Šiame praktiniame seminare susipažinsite su Šventuoju Raštu - knyga -biblioteka, kurią sudaro 77 knygos, išleistu didžiausiu tiražu, išverstu į 518 kalbų....

2016-02-17

Kursas tėvams, auginantiems paauglius - tai penki susitikimai, skirti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 metų. Tai pagalba sveikų tarpusavio santykių auginimui rengiant paauglius suaugusiojo gyvenimui. ...

2016-02-19

„Ir man, ir šeimai šis seminaras - labai naudingas. Iškilę sunkumai šeimoje ėmė spręstis. Abu suartėjome. Vaikai pajuto santykių atšilimą, tapo džiaugsmingesni.“...

2016-02-21

Žvelgdami į apaštalų pašaukimą, ypač į Petro asmenį ir jo tikėjimo kelionę, sieksime atpažinti savo kaip krikščionio pašaukimą bei misiją, sąmoningai ir veikliai išgyventi Dievo kvietimą būti žemės druska ir, nepaisant išgyvenamo nuodėmingumo,...

2016-02-23

„Anksčiau pro pirštus žiūrėjau į apaštalų veiklos aprašymus ir laiškus Naujajame Testamente. Pauliaus gyvenimo aprašai ir raštai atnešė labai gyvą pajautimą gyvenimo dėl idėjos.“

...