2017-12-26

 Šv. Ignacas  nurodo aiškius dvasinės kelionės tarpsnius ir pateikia konkrečias priemones, kaip nuosekliai juos pasiekti.  Dvasinių pratybų metu yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie meditacinę bei...

2018-01-03

Dvasinės pratybos – tęstinė programa, atliekant per metus vieną jų dalį.

Dvasinių pratybų vadovas: kun. Stasys Kazėnas SJ.
Rekolekcijų vieta: Šiaulių jėzuitų namai (Vilniaus g. 247 B)

 

IV savaitė sausio 3-11...

2018-01-08

Kviečiame merginas, moterismokytis garbinti Viešpatį kitu, mažiau įprastu būdu, tačiau tokiu pat prasmingu ir nuoširdžiu kaip ir kasdienė malda ar giesmė. Sakralūs šokiai yra santykio su Dievu išraiškos forma, kuri padeda atkurti sielos ir kūno vienybę, kuria...

2018-01-10

Dvasingumo istorija Bažnyčioje labai spalvinga, ir ji yra visų mūsų paveldas. Skirtingais amžiais atsiskleidusios gyvenimo ir tikėjimo liudliudijimo istorijos ne tik sudaro nepaprastai turtingą lobyną, bet savo aktualumoneprarado ir šiandien.

  • Ką reiškia būti...
2018-01-10

„Anksčiau pro pirštus žiūrėjau į apaštalų veiklos aprašymus ir laiškus Naujajame Testamente. Pauliaus gyvenimo aprašai ir raštai atnešė labai gyvą pajautimą gyvenimo dėl idėjos.“

„Įdomu ir naudinga buvo...