2018-02-22

Kviečiame šeimas, norinčias pagerinti savo santykį su vaikais ir kitais šeimos nariais, į mokymus, kurių tikslas stiprinti šeimas ir jų emocinį brandumą. Kursų metu numatyta 10 susitikimų, kurių metu bus ugdoma šeimos santykių kultūra, formuojami tėvystės įgūdžiai,...

2018-02-27

Dailės terapija – tai psichoterapinis metodas, kai kalbama ne verbaliai, bet vaizdinių, spalvų ir formų kalba. Tai būdas geriau pažinti save, savo svajones ir troškimus, savo talentus ir pasąmonėje vykstančius procesus.

„Šiuose seminaruose visai nebūtina mokėti...

2018-02-28

„Kas valdo praeitį - valdo ateitį: kas valdo dabartį – valdo praeitį“ George Orwell

„Tie patys žmonės, kurie priekaištavo Bažnyčiai dėl romių, nesipriešinančių vienuolynų, priekaištavo jai ir dėl...

2018-02-28

Tai maldos vakarai, norintiems atgaivinti ir paįvairinti asmeninę maldą ir gera galimybė praturtinti savo maldos patirtį ir išmokti krikščioniškos meditacijos. Gavėnios metu rengiami keturi susikaupimo ir maldos vakarai (Kelias, Akmenys, Gydantys Jėzaus žodžiai, Š...

2018-03-02

Kiekviena rekolekcijų diena atspindi vieną bažnytinį laiką: Gavėnios, Velykų ir Sekminių. Visų šių dienų centras yra Jėzus Kristus, kuris kentėjo, prisikėlė ir pasiliko su mumis Eucharistijoje. Šios rekolekcijos kviečia į...