2014-08-01

Aštuonių dienų rekolekcijos, žvelgiant į Jėzaus Draugijos uždraudimo ir atkūrimo laikmetį. Laikydamiesi dvasinių pratybų struktūros, kiekvieną dieną per konferencijas sutiksime gerai žinomus šio dramatiško laikmečio veikėjus: popiežius ir generolus, taip...

2014-08-09

Tai puiki galimybė tiems, kurie domisi šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, jo maldos būdu, „paragauti“ kas yra tylos rekolekcijos, malda su Šv. Raštu,  asmeniniai pokalbiai su dvasios palydėtoju.

Rekolekcijose nauja...

2014-09-20

Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayro dukteriai „Talita kum!” (Mk 5, 41) reiškia „mergaite, kelkis!”.

„Talita kum- šok!” seminaras yra kiekvienam, kuriam patinka šokti arba nori tai pamėginti daryti.

...

2014-10-08

XV–XIX a. ypač sunkūs ir neramūs laikai Bažnyčiai: besikartojanti maro epidemija, nesiliaujantys karai, Reformacija, Šviečiamojo amžiaus idėjos ir Prancūzijos revoliucija, prasidėjusi sekuliarizacija...Bet visa tai – ne kliūtis tikram šventumui. Tamsiame danguje...

2014-10-17

Antroji savaitė skirta Jėzaus gyvenimo kontempliacijai ir pasirinkimui. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, o tai suvokus - nuoširdus ryžtas to siekti. Todėl Pratybos padeda atrasti savo pašaukimą: šeima ar kunigystė...