2016-12-09

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją...

2016-12-17

Pasipuoškite prieš šventes susikaupimu. Švenčių metu Bažnyčios liturgika tokia graži, bet kartu ir paslaptinga, todėl kviečiame į rekolekcijos, kurios skirtos susikaupti ir garbinti Išganytojo atėjimą. Kartu pasvarstysime kaip suprasti kokie procesai vyksta ir...

2016-12-26

Dvasines pratybas sudaro keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose pratybose. (Plačiau...

2017-01-02

Nesunku tikėti Dievo meile apskritai. Kur kas sunkiau atpažinti ir patikėti konkrečia Dievo meile man. Ar tikrai esu Dievui svarbus (-i)? Ar Jam žinomi mano džiaugsmai ir rūpesčiai, rūpi mano gyvenimas?..

Priimti save – tai atpažinti Dievo meilę. Kai Dievas mane myli, ir man...

2017-01-04

Tai gera proga patobulinti savo įgūdžius kasdieniniame darbe. Ši programa skirta pedagogams, turintiems auklėjamąja klasę. Būdami atsakingi už auklėjamuosius vaikus ir prieš tėvus, ir prieš mokyklos administraciją auklėtojai turi daug...