2015-09-22

Žvelgdama į žydų tautos istoriją, dar kartą peržvelgti Dievo braižą mano asmeniniame gyvenime. Žvelgti į žydų tautos patirtį su Dievu ir jos nuklydimus ir tai matyti šiandieniniame pasaulyje (istorija tęsiasi/ kartojasi)...

2015-09-28

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia pažvelgti į savyje esančią nedarną, nuodėmės trauką ir iš jos išsilaisvinti, priimant Dievo atleidimą. Mumyse vyraujančių tendencijų...

2015-09-28

Asmeninės rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu, kurių metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas atpažinti Dievo veikimą bei kvietimą ir Jam  atsiliepti. Malda su Šventuoju Raštu, kasdienis asmeninis pokalbis su dvasios palydėtoju padės atnaujinti ryšį su Dievu...

2015-09-30

Žvelgdama į žydų tautos istoriją, dar kartą peržvelgti Dievo braižą mano asmeniniame gyvenime. Žvelgti į žydų tautos patirtį su Dievu ir jos nuklydimus ir tai matyti šiandieniniame pasaulyje (istorija tęsiasi/ kartojasi)...

2015-10-01

Kursas tėvams, auginantiems paauglius - tai penki susitikimai, skirti padėti tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 metų. Tai pagalba sveikų tarpusavio santykių auginimui rengiant paauglius suaugusiojo gyvenimui. 

...