2017-01-19

Sausio – vasario mėnesiais vyks projekto, skirto šeimų stiprinimui, II – oji dalis „Kursas tėvams, auginantiems paauglius“.

Kaip bendrauti su savo paaugliu, kai staiga jis pradeda elgtis visai ne taip, kaip iš jo tikimasi? Kas vyksta paauglio viduje...

2017-01-21

Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayro dukteriai „Talita kum!” (Mk 5, 41) reiškia „mergaite, kelkis!”.

„Talita kum- šok!” seminaras yra kiekvienam, kuriam patinka šokti arba nori...

2017-01-27

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/...

2017-02-01

 

Naujasis Testamentas, knyga pasakojanti apie Jėzaus asmenį, kaip tą, kuris atidavė savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų, nesvarbu ar mes tikime ar abejojame, kad Jis yra Dievo Sūnus. Ši knyga išsaugojo mums po 20 amžių jo žodžius, posakius, veiksmus –...

2017-02-04

Mielosios, neabejojame, kad kiekviena atpažįstate savyje Mortą – nuolat besirūpinančią aplinka, skubančią patarnauti šalia esantiems ir Mariją – kuri visa palikusi sėdi prie Viešpaties kojų ir klausosi. Kas yra geriau? Kaip turėčiau gyventi?

Būdamos drauge...