2015-03-01

Maldai skirtus Šventojo Rašto tekstus papildys Dykumos tėvų apoftegmos (posakiai), ištraukos iš jų pasakojimų. Tai puiki galimybė per konkrečius tekstus prisiliesti prie dykumos tėvų ir motinų dvasinės išminties. Tikslas – ne mėgdžioti, bet semtis...

2015-03-05

Ką galime pasakyti apie savo Dievo įvaizdį? Dievas neaprašomas ir neapibrėžiamas, mes kalbame apie Jį  pasitelkdami įvaizdžius – tarsi mažyčius didelės mozaikos spalvotus akmenėlius, galinčius šį tą atskleisti apie mūsų...

2015-03-13

Kiekviena rekolekcijų diena atspindi vieną bažnytinį laiką: Gavėnios, Velykų ir Sekminių. Visų šių dienų centras yra Jėzus Kristus, kuris kentėjo, prisikėlė ir pasiliko su mumis...

2015-03-13

Trečioji savaitė skirta skausmo ir kančios apmąstymui, joje kontempliuojama Kristaus kančia ir mirtis.

III savaitė (tiems, kurie atlikę Pagrindą, I ir II savaites)

...
2015-03-20

„Ir man, ir šeimai šis seminaras - labai naudingas. Iškilę sunkumai šeimoje ėmė spręstis. Abu suartėjome. Vaikai pajuto santykių atšilimą, tapo džiaugsmingesni.“...