2017-07-03

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose...

2017-08-02

Renginys skirtas moterims, norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Jo metu gilinsimės į tikrąjį krikščioniškąjį moters pašaukimą, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, kuris...

2017-08-06

Mus supanti Kūrinija liudija Dievo meilę žmonėms. Medžiai, teikiantys mums visokią naudą ir tokie artimi žmogui, yra nuostabi Dievo dovana.

Asmeninėse rekolekcijose, naudodamiesi medžio įvaizdžiu, žvelgsime į savo asmenybės medį: koks šaltinis maitina mano medžio šaknis,...

2017-08-18

Šios rekolekcijos skirtos tiems, kurie ​turi rekolekcijų su dvasiniu palydėjimu patirtį.

Dvasių atpažinimas susijęs su pasirinkimu tarp dviejų galimybių ar vertybių, kurios abi atrodo geros. Turime pasirinkti tai, kas šiuo metu labiausiai tinka. Atpažinti –...

2017-09-20

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/...