Gyvenimo ir tikėjimo institutas

Neformalus katalikiškas suaugusiųjų švietimas

Gyvenimo ir tikėjimo institutas

Neformalus katalikiškas suaugusiųjų švietimas

Gyvenimo ir tikėjimo institutas

Neformalus katalikiškas suaugusiųjų švietimas

Mūsų organizuojami seminarai ir kursai

Rekolekcijos ir dvasinis palydėjimas

Kultūrinės edukacinės programos

Tikrasis mokymasis vyksta tada, kai asmuo ne tik skaito ir kaupia žinių bagažą, bet dalijasi savo gyvenimo ir religine patirtimi su kitais. Gyvenimo prasmės ir tikėjimo klausimai nėra išmokstami, kartais atsakymo į juos reikia ieškoti ilgai ir kantriai, todėl labai padeda tą pačią kelionę keliaujantieji bendrakeleiviai.

Todėl instituto rengiamų kursų, seminarų, rekolekcijų ir jų vedėjų užduotis – suteikti dalyviams jaukią aplinką, skatinti dalyvių pasisakymus, vadovauti diskusijoms, suteikti žinių, mokyti apmąstyti tai, ką patiria, mokyti melstis. Čia mokytis, bendrauti ir tobulėti gali visi suaugusieji, nepriklausomai nuo jų amžiaus, statuso ar išsilavinimo.

Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja!

Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu.

Ji vertesnė už brangakmenius, visi tavo turtai negali jai prilygti.

Jos dešinėje ilgas gyvenimas, jos kairėje turtai ir garbė.

Jos keliai yra malonūs, o visi jos takai – ramūs.

Ji yra gyvybės medis ją suvokiantiems; laimingu vadinamas, kas jos laikosi.

Išmintimi VIEŠPATS padėjo žemės pamatus; supratimu dangų padarė.

Pat 3, 13-19

Artimiausi renginiai

Renginys nerastas