2016-06-30

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia žvelgti į savyje ir aplink mus esančią netvarką – nuodėmę – gailestingos Dievo meilės žvilgsniu. Netvarkos atpažinimas atveria žmogui galimybę siekti vidinės laisvės....

2016-06-30

Trečioji savaitė kviečia kontempliuoti Jėzaus kančią ir per ją labiau įsisąmoninti Dievo meilės žmogui slėpinį.

Laikotarpiu tarp Dvasinių pratybų savaičių rekolektantas įsipareigoja toliau kasdien melstis su...

2016-07-27

Pasaulis , kuriame vyrauja konkurencija, nerimas, iliuzijos yra sunku pažinti evangelinį pojūtį, ko mes visi giliai savyje trokštame: švelnumo, džiaugsmo, nuolankumo, meilės, dėkingumo.

Rekolekcijų metu melsimės, kad atpažintume...

2016-08-06

Rekolekcijos skirtos trokštantiems atsiverti gydančiai Jėzaus malonei ir atgaivinti savo dvasinį gyvenimą, išmokti būti „čia ir dabar“. Atliekantieji rekolekcijas kiekvieną dieną turės galimybę kalbėtis su dvasios palydėtoju...

2016-08-19

Kviečiame dalyvauti ieškančius aiškaus tikėjimo ir gilios draugystės su Jėzumi.

Rekolekcijos – dvasinės atgaivos laikas. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas atpažinti, atgaivinti ir pagilinti savo santykį su Dievu ir vis laisviau...