2014-09-20

Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayro dukteriai „Talita kum!” (Mk 5, 41) reiškia „mergaite, kelkis!”.

„Talita kum- šok!” seminaras yra kiekvienam, kuriam patinka šokti arba nori tai pamėginti daryti.

...

2014-10-03

“Per juokus į geresnę santuoką” – netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, gvildena sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių...

2014-10-08

XV–XIX a. ypač sunkūs ir neramūs laikai Bažnyčiai: besikartojanti maro epidemija, nesiliaujantys karai, Reformacija, Šviečiamojo amžiaus idėjos ir Prancūzijos revoliucija, prasidėjusi sekuliarizacija...Bet visa tai – ne kliūtis tikram šventumui. Tamsiame danguje...

2014-10-17

Dvasinių pratybų (I savaitės) laikas

Pirmąją savaitę Šv. Ignacas kviečia pažvelgti į savyje esančią nedarną, nuodėmės trauką ir iš jos išsilaisvinti, priimant Dievo atleidimą. Mumyse vyraujančių tendencijų suvokimas padeda pasiekti...

2014-10-17

Antroji savaitė skirta Jėzaus gyvenimo kontempliacijai ir pasirinkimui. Pasirinkimas yra ne kas kita, kaip pastangos suprasti Dievo valią per save, o tai suvokus - nuoširdus ryžtas to siekti. Todėl Pratybos padeda atrasti savo pašaukimą: šeima ar kunigystė...