2018-07-03

Dvasines pratybas sudaro  keturios pagrindinės dalys, vadinamosios savaitės. Pradžia ir pagrindas yra tarsi įvadas ir kartu visų pratybų santrauka: žmogus garbina Dievą, teisingai „sutvarkęs“ savo santykius su visa kūrinija. Tarytum aidas ši mintis kartojasi visose...

2018-07-23

Kiekvienas pakirkštytasis yra kviečiamas sekti Kristų. Deja, vos tik pradėję eiti pagal savo Mokytoją, dažnai susiduriame su tikrove, kad ši užduotis, nepaisant noro ir apsisprendimo, pernelyg sunki...

Jėzus, suprasdamas mūsų žmogiškąjį trapumą ir užbėgdamas į priekį...

2018-08-19

Dvasinė kova už naują gyvenimą, prieš nedorybes, kurios veda žmogų į pražūtį. Skaitydami kasdienes naujienas, dejuojame, nervinamės ir piktinamės: kiek daug blogio pasaulyje, ir kaip sunkiai pasiekiamas tas „gėris“, kurį visi žada. O ir „pasiektas“ jis ne visada...

2018-09-27

Tai Dvasinės pratybos, skirtos dvasiniams palydėtojams /-oms, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims. Dvasines pratybas ves kun. Wendelin Kőster SJ iš Vokietijos. 1995 – 2008 m. tėvas Kőster SJ dirbo centrinės Europos asistencijoje Romoje. Nuo 2009 iki 2015 m. buvo šv...

2018-10-05

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per...