Dvasinės Pratybos „Štai dabar palankus metas…“ 2 Kor 6, 2b

Kada, jei ne dabar verta į gyvenimą įsileisti galimybes, kurių anksčiau nepastebėjote? Žmogus atpažinęs, kad išorinio gyvenimo pokyčiai susijęs su vidinių nuostatų keitimu, įminė šio gyvenimo mįslę. Suteikite sau galimybę sudėti vidiniame gyvenime teisingus orientyrus, kad išoriniame nereikėtų klaidžioti, kad greičiau ir sklandžiau galėtumėte pasiekti savo tikslų.

Penkios išskirtinės savaitės, kurių metu tyrinėsite savo širdies nuostatas, padės išeiti iš to užburto rato, kuris neileidžia patirti „daugiau“ gyvenimo.

Kviečiame atsiverti Kūrėjo ištikimajai meilei, kad Velykų rytą „mūsų džiaugsmui nieko netrūktų…“, kaip buvo pažadėta evangelijoje pagal Joną (Jn 15, 11)

Rekolekcijų medžiaga parengta naudojantis kun. Josepho Tetlow SJ nuorodomis, išlaikant šv. Ignaco Dvasinių pratybų struktūrą.

Maldai naudosime Šventojo Rašto tekstus, dienos temą atitinkantį dvasinį skaitymą – meditacijas.

Rekolekcijų eiga: dalyvaujantieji kiekvieną savaitę jiems patogiu metu galės prisijungti prie Gyvenimo ir tikėjimo instituto moodle aplinkos. Joje ras medžiagą savaitės maldai, su kuria bus kviečiami kiekvieną dieną asmeniškai melstis meditacine malda. Kartą per savaitę nuotoliniu būdu (antradienių vakarais 18.30–20.00 val.), naudojantis zoom pagalba, bus galimybė susitikti su kitais rekolekcijų dalyviais ir pasidalinti maldos įžvalgomis bendroje ar mažesnėse grupelėse, išklausyti konferencinę medžiagą.

Norintiems bus galimybė turėti asmeninį dvasinį pokalbį. 

Dvasinių pratybų trukmė: 5 savaitės

Nuotoliniai susitikimai vyks kovo 14, 21, 28 ir balandžio 4, 11 d. 18.30 – 20.00 val. per zoom platformą. 

Dalyvio įnašas: 68 Eur.

Susitikimus moderuoja: 

s. Bernadeta Mališkaitė SJE – Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, lietuvių kalbos ir literatūros bakalaurė, edukologijos magistrė, daugiau nei 20 metų veda Asmeninio dvasinio palydėjimo kursą, rekolekcijose ir kasdienybėje palydi kitus asmeninėje dvasinėje kelionėje.

Virginija Malinauskienė – VDU katalikų pastoracinės teologijos licenciatė, 20 metų kuria ir veda įvairias dvasines programas Gyvenimo ir tikėjimo institute, rekolekcijose ir kasdienybėje palydi kitus asmeninėje dvasinėje kelionėje, Nuolatinių diakonų ugdymo centro veiklų koordinatorė.

Išankstinė registracija būtina. Registracija padarius pavedimą, spausti čia: Bilietai ir registracija

Iš dalyvių atsiliepimų:

Nors į rekolekcijas patekau kaip ir netyčia, bet Viešpats myli tokius, kaip aš ir duoda tai ko man šiuo metu labiausiai reikia – patvirtinimo, kad tikrai einu jo vedamas. Gavau su kaupu.

Pati brangiausia – Dievo artumo patirtis: Prisikėlimo džiaugsmo patyrimas ir išgyvenimas. Asmeninė įsivertinimo – kad galiu ramiai žvelgti į savo netobulumus ir juos priimti. Asmeninė augimui – mintis apie Gailestingumo žvilgsnį. Priminimas. Pačioje pabaigoje. Nors buvo dingęs internetas, kelis kartus bandžiau atkurti ryšį. Jau susipakavau kompiuterį nusiteikusi keliauti namo, bet dar kartą jį ištraukiau ir pabandžiau. Pavyko prisijungti. Ir tada išgirdau tai, ko man labai reikėjo. Nors maniau, kad svarbiausia patirtis jau buvo gauta. Jėzus dažnai su manimi papokštauja:). Ačiū visoms:)

Lūkesčiai išsipildė su kaupu, gavau daug medžiagos mąstymams, dvasinis palydėjimas buvo labai vertingas.

Data

2023-03-14

Laikas

6:30 pm - 8:30 pm
Kategorija