Kelionė po Senąjį Testamentą

Nuotolinio mokymo programa

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga – biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

  • Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
  • Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
  • Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Kurso metu skaitysime Švento Rašto tekstus, įdomius įvadus praturtintus vizualiomis priemonėmis. Savarankiškos užduotys  ir diskusijos nuotolinėje erdvėje, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus leis patirti studijų dinamiškumą. Kurso metu, kiekvieną savaitę, dalyvis, jam patogiu metu, prisijungia prie tinklalapio, perskaito pateiktą medžiagą ir atlieka užduotis išsaugotame dokumente, prisijungia į nuotolinį susitikimą, dalyviai medžiagos aptarime bei užduoda jam aktualius klausimus.

Kurso temos:

1.    Vardo galia hebrajiškoje tradicijoje.

2.      Kūrėjas, veikiantis istorijoje.

3.      Šventojo Rašto autoriai.

4.      Tora – Senojo Testamento branduolys.

5.      Išėjimas į laisvę.

6.      Sandora – ypatingoji sutartis.

7.      Pradžios knyga: sukūrimo prasmė.

8.      Abraomas – žmogus, atpažinęs pašaukimą.

9.      Pranašo pašaukimas.

10.  Pranašystės istorijos įvykiuose.

11.  Emocijos ir jausmai psalmėse.

Kurso trukmė: 12 studijų savaičių (60 val.), 12 nuotolinių susitikimų zoom aplinkoje trečiadienių vakarais.

Pradžia:  2021 m. spalio 13 d. 18 val. Nuotolinio susitikimo trukmė 1,5 val.

Studijų procesas: dalyvis per savaitę susipažįsta su mūsų insituto tinklalapyje moodle aplinkoje pateikta medžiaga, atlieka namų darbus ir prisijungia į nuotolinį susitikimą trečiadienių vakarais.

Išankstinė registracija būtina. Užsiregistravę ir sumokėję dalyvio mokestį dalyviai gauna prisijungimo slaptažodžius ir jais naudojasi viso kurso metu. Užsiregistravę, bet nesusimokėję dalyviai galės susipažinti su medžiaga pirmąją studijų savaitę (gaus laikinus slaptažodžius) ir nuspręsti lankyti ar ne. Nuo antros studijų savaitės nesusimokėjusių dalyvių prieiga bus anuliuota.

Nuoroda registracijai

Dalyvio įnašas: 120 Eur, vienos paskaitos ir susitikimo kaina – 13 Eur.

Kursą moderuoja: Vaidilė Šumskienė.

Data

2021-10-13

Laikas

6:00 pm - 7:00 pm
Kategorija