Kelionė po Senąjį Testamentą

Nuotolinio mokymo programa

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga – biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

  • ♦ Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;
  • ♦ Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;
  • ♦ Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

 

Kurso metu skaitysime Švento Rašto tekstus, klausysime paskaitų, praturtintų vizualiomis priemonėmis. Savarankiškos užduotys  ir diskusijos nuotolinėje erdvėje, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus leis patirti studijų dinamiškumą. Kurso metu, kiekvieną savaitę, dalyvis, jam patogiu metu, prisijungia prie tinklalapio, išklauso tematinę paskaitą ir atlieka užduotis, prisijungia į nuotolinį susitikimą ketvirtadienių vakarais, dalyvauja medžiagos aptarime bei užduoda jam aktualius klausimus.

Kurso temos:

1.    Vardo galia hebrajiškoje tradicijoje.

2.      Kūrėjas, veikiantis istorijoje.

3.      Šventojo Rašto autoriai.

4.      Tora – Senojo Testamento branduolys.

5.      Išėjimas į laisvę.

6.      Sandora – ypatingoji sutartis.

7.      Pradžios knyga: sukūrimo prasmė.

8.      Abraomas – žmogus, atpažinęs pašaukimą.

9.      Pranašo pašaukimas.

10.  Pranašystės istorijos įvykiuose.

11.  Emocijos ir jausmai psalmėse.

Kurso trukmė: 12 studijų savaičių (60 val.), 12 nuotolinių susitikimų zoom aplinkoje ketvirtadienių vakarais.

Pradžia:  2022 m. spalio 6 d. 18 val. Nuotolinio susitikimo trukmė 1,5 val.

Kiti susitikimai vyks spalio 13, 20, 27, lapkričio 3, 10, 17, 24, gruodžio 1, 8, 15, 22 d.

Studijų procesas: dalyvis per savaitę susipažįsta su mūsų insituto tinklalapyje moodle aplinkoje pateikta medžiaga: peržiūri video paskaitą, atlieka pateiktus namų darbus ir prisijungia į nuotolinį susitikimą ketvirtadienių vakarais.

Išankstinė registracija būtina. Užsiregistravę ir sumokėję dalyvio mokestį dalyviai gauna prisijungimo slaptažodžius ir jais naudojasi viso kurso metu. Užsiregistravę, bet nesusimokėję dalyviai galės susipažinti su medžiaga pirmąją studijų savaitę (gaus laikinus slaptažodžius) ir nuspręsti lankyti ar ne. Nuo antros studijų savaitės nesusimokėjusių dalyvių prieiga bus anuliuota.

Spausti čia: registracija ir bilietai

Dalyvio įnašas: 144 Eur.

Kursą veda: Vaidilė Šumskienė.

Iš dalyvių atsiliepimų:

Tiesiog atsivėrė akys. Iki šiol tai buvo tik miglota istorija. Panašu, kad didžioji dalis taškų ant „i“ susidėliojo. Kai skaitau, jau kyla vaizdiniai ir paralelės, viskas susidėliojo laiko erdvėje, pasidarė aiškiau.

Pradžioje buvo keista, kad paskaita netiesioginė, o įrašyta. Bet visai paranku perklausyti laisvu laiku. Labai patiko, kad iš tikro tai buvo ugdymas ir saviugda, o ne tik pasiklausymas. Labai tinka toks metodas su Šventuoju Raštu. Pamačiau, kaip gimsta bendruomenė.

Nauja buvo žvelgti į Senajį Testamentą per Išėjimą, kaip centrinį įvykį. Daugiau susipažinau sumoksliniu požiūriu į Šv. Raštą, t. p. gavau nemažai akademinių žinių ir patyriau, kad jis netrukdo pamaldumui, bet jį praturtina.

Data

2022-10-06

Laikas

6:00 pm - 7:00 pm
Kategorija