Asmeninio dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Programos metu dalyviai analizuoja dvasinio vadovavimo sampratą ir procesą, pagrįstą šv. Ignaco tradicija, daug dėmesio skiria dvasių skyrimui ir Dievo valios įžvalgos principams pagal šv. Ignacą, dvasinių vadovų etikos kodeksui, etinės elgsenos gairėms. Taip pat ugdo socialinius įgūdžius, svarbius dvasinio vadovavimo procesui, susipažįsta su asmeniniu rekolekcijų, šv. Ignaco Dvasinių Pratybų organizavimu ir dinamika.

Programa skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę, skirtą kaip pagalbą kitiems gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Nagrinėjamos temos:

1.      Dvasingumo samprata.

2.      Dvasinio vadovavimo prigimtis.

3.      Kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas.

4.      Dievo valios įžvalgos principai.

5.      Dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą

6.      Socialinių įgūdžių, svarbių dvasinio vadovavimo/palydėjimo procese ugdymas.

7.      Asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda.

8.      Dvasinių vadovų etikos kodeksas. Etinės elgsenos gairės.

9.      Asmeninių rekolekcijų ir Dvasinių Pratybų pagal šv. Ignacą organizavimo ypatumai ir dinamika.

Veda: kun. Vytautas Sadauskas SJ, Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė, kun. Aldonas Gudaitis SJ

Seminaras susideda iš 6 savaitgalinių susitikimų (penktadienį ir šeštadienį)

Kurso trukmė: 100 val.

Renkame grupes ir registruojame dalyvius, tačiau kursą vykdysime tiesioginiu būdu ir tik tuomet, kai epidemiologinė situacija Lietuvoje tai leis. Tikimės pradėti kursą rugsėjo mėn.

Renkama grupė Klaipėdoje:

Laikas: penktadienį: 10,30 – 17,30 val. ir šeštadienį: 9,00 – 17,00 val.

Vieta: Šv. Kazimiero parapija, Kretingos g. 40, LT-92307 Klaipėda

Datos: derinama (tačiau ne anksčiau kaip rugsėjo mėn.)

Išankstinė registracija būtina. Registracijos anketa

Išsaugotą ir užpildytą anketą prašome atsiųsti adresu: gtinstitutas@gmail.com, laiške nurodykite į kurią grupę Kauno ar Klaipėdos pretenduojate.

Dalyvio įnašas: 390 Eur.

Renkama grupė Kaune:

Laikas: penktadienį: 10,00 – 17,00 val. ir šeštadienį: 9,00 – 17,00 val.

Vieta: Perkūno namas, Aleksoto g. 6, Kaunas.

Datos:
2021 m. rugsėjis 24-25 d.
2021 m. spalio 15-16 d.

Išankstinė registracija būtina. Registracijos anketa

Išsaugotą ir užpildytą anketą prašome atsiųsti adresu: gtinstitutas@gmail.com, laiške nurodykite į kurią grupę Kauno ar Klaipėdos pretenduojate.

Dalyvio įnašas: 390 Eur.

Data

2021-09-24

Laikas

10:30 am - 5:30 pm
Kategorija