Rekolekcijos dvasios vadovams/palydėtojams

Rekolekcijos dvasiniams palydėtojams „Ignaciškasis kelias“

Rekolekcijos pagal šv. Ignacą skatins jus įsitraukti į savianalizę, tyrinėti savo troškimus ir motyvus, apmąstyti santykius su Dievu bei kitais žmonėmis. Laikas, praleistas meldžiantis, skatina mūsų dvasinį augimą, leidžia labiau pažinti save, išgyventi vidinės laisvės pojūtį.

Svarbiausias rekolekcijų tikslas – užsidegti troškimu per gyvenimą keliauti kartu su Kristumi.

Rekolekcijas „Ignaciškasis kelias“ pradėsime susitikimu, truksiančiu šeštadienį ir sekmadienį gyvai 2023 m. spalio 21–22 d. Perkūno name, Aleksoto g. 6, Kaune. Po šio susitikimo rekolekcijas tęsime nuotoliniu būdu susitikdami ketvirtadienių vakarais Teams platformoje. Rekolekcijos skiriamos tiems, kurie yra baigę Asmeninio dvasinio palydėjimo/vadovavimo kursą ir norėtų įsitraukti į asmeninio dvasinio palydėjimo tarnystę, bet dar netarnauja.

Pagrindinės rekolekcijų temos:

1. Dėkingumas

2. Nuostaba

3. Nuodėmė

4. Atleidimas

5. Pašaukimas

6. Įsikūnijimas

7. Perkeitimas

Laukiame visų, kurie ir patys nori augti, ir  kuo geriau pasitarnauti kitiems.

Rekolekcijas ves kun. Vytautas Sadauskas SJ

Laikas: spalio 21-22 d. šeštadienį 10,00-17,00 val. ir sekmadienį 10,00-14,00 val. 

Kiti susitikimai nuotoliu vyks ketvirtadienių vakarais, spalio 26 d., lapkričio 3, 9, 16, 23, 30 d. 19,00-20,30 val.

Vieta: Perkūno namas, Aleksoto g. 6, Kaunas ir Teams platforma

Dalyvio įnašas: 184 eur (100 eur – rekolekcijų savaitgalis, 84 eur – 6 nuotoliniai susitikimai)

Dalyvio įnašas neturi būti kliūtis dalyvauti. Jei turite sunkumų sumokėti dalyvio įnašą, rašykite mums: gtinstitutas@gmail.com

Spausti čia: registracija ir bilietai

Nuotoliniai susitikimai – tai savaitgalinės rekolekcijų dalies tęsinys, tačiau galima savo įnašu prisidėti dalimis.

Data

2023-10-21

Laikas

10:00 am - 5:00 pm
Kategorija